МОЖЛИВОСТІ 3-D ТА 4-D РЕКОНСТРУКЦІЇ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ В ДИНАМІЧНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ ПАЦІЄНТІВ З ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНІВ

Коржелецький О.С., Джура Н.О., Пономарьова М.В.

Клінічна лікарня «Феофанія», відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин, Київ


Вступ. Пацієнти з протезованими клапанами серця потребують постійного динамічного ехокардіографічного контролю. Найбільш доказовим методом оцінки роботи протезів клапанів серця є черезстравохідна ехокардіографія (ЧсЕхоКГ). Однак проведення цього дослідження може супроводжуватися утрудненням при ковтанні зонду, іноді алергічними реакціями на розчини для місцевого знеболювання та іншими ускладненнями. Можливою альтернативою цієї методики є проведення 3-D та 4-D реконструкцій серця та його структур з подальшою обробкою за допомогою комп’ютерної системи QLAB та модуля MVQ.


Мета дослідження. Оцінити роботу протезів клапанів серця, використовуючи 3-D та 4-D реконструкції серця та його структур.


Матеріали і методи. Дослідження виконувалось на ультразвуковому сканері iE33 фірми Philips за допомогою секторальних датчиків «S5-1» та «S7-2» (ЧсЕхоКГ), а також з використанням датчика «X3-1» для 3-D та 4-D реконструкцій з подальшою обробкою зображень комп’ютерною програмою QLAB та модуля MVQ. Динамічне спостереження проводилось 53 пацієнтам (27 жінок віком від 37 до 75 років та 26 чоловіків віком від 41 до 77 років), з них 32 з протезами аортального клапана (ПАК) та 21 з протезами мітрального клапана (ПМК). Серед протезів АК (ПАК) переважали біопротези (26 пацієнтів), механічні ПАК були у 6 пацієнтів. Всі обстежувані протези МК (ПМК) були механічні (21 пацієнт). Всім пацієнтам проведені електрокардіографічне дослідження, ЕхоКГ секторальним датчиком «S5-1», 3-D та 4-D реконструкції клапанів серця за допомогою датчика «X3-1». 41 пацієнту (71% обстежених осіб) проведена черезстравохідна ЕхоКГ (ЧсЕхоКГ).


Результати. У всіх випадках візуалізація протезів клапанів серця, 3-D та 4-D реконструкції протезів клапанів виконані. Найкраща візуалізація та подальша 3-D та 4-D реконструкція клапанних протезів отримані при обстеженні пацієнтів з біопротезами аортального клапана. 3-D та 4-D реконструкції механічних протезів аортального (ПАК) та мітрального (ПМК) клапанів зайняла більше часу, ніж проведення черезстравохідної ЕхоКГ (ЧсЕхоКГ) за рахунок нашарування ультразвукових артефактів від частин протезів. Додаткового часу потребувала також і постобробка зображення комп’ютерною програмою QLAB, проте цей процес відбувався без присутності пацієнта, що є важливою його перевагою. Отримані дані дозволили в повній мірі оцінити роботу протезів клапанів серця та виявити при цьому двох пацієнтів з чіткими ознаками наявності вегетацій на протезах мітрального клапана.


Висновки. 3-D та 4-D реконструкції протезів клапанів серця з подальшою обробкою комп’ютерною програмою QLAB та модуля MVQ може суттєво допомогти в обстеженні пацієнтів з протезованими серцевими клапанами, не викликаючи у них неприємних відчуттів, пов’язаних з процесом ковтання черезстравохідного зонда та можливих ускладнень при проведенні ЧсЕхоКГ.