МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗА СЕГМЕНТАРНОЇ СКОРОТЛИВОСТІ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ

Джура Н.О., Коржелецький О.С., Пономарьова М.В.

Клінічна лікарня «Феофанія», відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин, Київ


Вступ. Останнім часом збільшилась кількість пацієнтів з гострим коронарним синдромом, котрим вдається відновити коронарний кровообіг в межах «терапевтичного вікна». В лікарні широко застосовуються тромболізис, а також методи реканалізації під час проведення коронарографії. Результати відновлення коронарного кровообігу фіксуються як при електрокардіографічному обстеженні, так і за допомогою ехокардіографічного дослідження (ЕхоКГ).


Мета дослідження. За допомогою ехокардіографії оцінити відновлення коронарного кровообігу у хворих з гострим коронарним синдромом.


Матеріали і методи. Дослідження виконувалось на ультразвуковому сканері iE33 фірми Philips за допомогою датчиків: секторального «S5-1» та для аналіза сегментарної скоротливості міокарда та «X3-1» з подальшою обробкою зображень комп’ютерною програмою QLAB з модулями Cardiak 3DQ Advanced та Strain Quantification. Динамічне спостереження проводилось 12 пацієнтам (чоловіки віком від 37 до 75 років) з гострим коронарним синдромом, у яких в межах «терапевтичного вікна» вдалося відновити коронарний кровообіг. Всім пацієнтам проведені попереднє електрокардіографічне дослідження в повному об’ємі, ЕхоКГ секторальним датчиком «S5-1» та за допомогою датчика «X3-1». Після відновлення коронарного кровообігу всім пацієнтам також проведені електрокардіографічне дослідження в повному об’ємі, ЕхоКГ секторальним датчиком «S5-1» та за допомогою датчика «X3-1» з наступною обробкою зображень комп’ютерною програмою QLAB з модулями Cardiak 3DQ Advanced та Strain Quantification. Вищевказані модулі дають можливість напівавтоматично визначити межі лівого шлуночка на тривимірному зображенні без геометричних допущень відносно його форми на основі контрольних точок, які встановлюються наприкінці діастоли, в кінці систоли та на верхівці серця, а також дозволяють визначити діапазон зміщення, відсоток скорочення та швидкість скорочення від одного до чотирьох сегментів серця, що підлягають аналізу. Також можливо оцінити механічну активність серця у визначені періоди серцевого циклу, оцінити та порівняти швидкості скорочення ушкоджених та неушкоджених сегментів стінок лівого шлуночка.


Результати. У всіх випадках відновлення коронарного кровообігу отримані достовірні дані щодо збільшення швидкості скорочення ушкоджених сегментів стінок лівого шлуночка.


Висновки. Аналіз сегментарної скоротливості міокарда з подальшою обробкою зображень комп’ютерною програмою QLABз модулями Cardiak 3DQ Advanced та Strain Quantification є ще одним методом, котрий дозволяє наглядно зафіксувати поновлення коронарного кровообігу.