ОКЛЮЗІЇ СОННИХ АРТЕРІЙ: МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ

Пономарьова М.В., Коржелецький О.С., Джура Н.О.

КЛ «Феофанія», відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин, Київ


Вступ. Тромбоз є ускладненням стенооклюзуючих уражень артерій. Тромб в артеріальних судинах формується за рахунок змін стінки, порушення згортання крові, утворень в самій судині, а також гемодинамічних змін. Найчастіше в основі змін судинної стінки є атеросклероз, діабетична та гіпертонічна ангіопатія, васкуліти.


Мета дослідження. Оцінити роль ультразвукових методів в діагностиці оклюзій сонних артерій, порівняти клінічні прояви зі ступенем стенооклюзуючого ураження сонних артерій.


Матеріали та методи. Дослідження проводилось на апараті «EnVisor» Philips за стандартною методикою з використанням всіх відповідних датчиків та програмного забезпечення. На протязі 30 днів досліджено 4 хворих з оклюзіями сонних артерій віком від 70 до 85 років. Оцінювалась локалізація, протяжність, структура тромба, екстра- та інтракраніальний кровотік. Враховувались клініко- лабораторні показники та результати КТ, МРТ, ангіографії.


Результати. В двох випадках пацієнти поступити з ГПМК в басейні правої СМА (при УЗ-дослідженні виявлений пролонгований оклюзивний тромбоз ВСА на стороні ураження, структура тромба гетероехогенна з переважанням гіпоехогенного компоненту; КТ, МРТ: ішемічні інфаркти в відповідних ділянках, ангіографія не проводилась), в одному випадку з свіжим очагом в ВББ та наслідками перенесеного раніше ГПМК в правій СМА та оклюзією ЗСА і ВСА справа (тромб підвищеної ехогенності, з гіперехогенними включеннями, діаметр ЗСА 16 мм, складна деформація лівої ХА в сегменті V1, колатеральне заповнення правої СМА, КТ: свіжий очаг в ВББ, ангіографія: оклюзія ВСА справа). Одна хвора без клінічних ознак порушення мозкового кровообігу поступила в гастроентерологічне відділення (при УЗД виявлена негостра оклюзія ВСА справа, субоклюзія ЗСА справа, пролонгований стеноз (70%) ВСА зліва, гіпоплазія правої хребцевої артерії, перехідний стіл–синдром справа з обкраданням на інтракраніальномі рівні, знижений кровотік по СМА справа; МРТ, ангіографія: гострої вогнищевої патології не виявлено, оклюзія ВСА справа, стеноз високого ступеня ЗСА справа на тлі значних атеросклеротичних змін). Таким чином, у двох хворих церебральний кровоток незважаючи на оклюзію був компенсований.


Висновки. Ультразвукове дослідження має велике значення в діагностиці оклюзій сонних артерій (інформативне, неінвазивне, є можливість динамічного спостереження). Клінічні прояви залежать не тільки від локалізації та характеру тромбозу, а і від терміну його формування та розвитку колатеральної компенсації. Крім стандартних методів діагностики включаючи такі спеціалізовані як КТ, МРТ, ангіографія, потрібна оцінка перфузії кори головного мозку (ПЕТ) для визначення тактики подальшого лікування пацієнтів з оклюзуючою патологією сонних артерій.