ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОЇ КАРТИНИ АРТРОПАТІЙ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ

Горак А.Р., Кучер А.Р.

ЛНМУ ім. Данила Галицького, центр ультразвукової діагностики «Ультрамед», Львів


Вступ. Гемартроз - це найбільш часте ускладнення гемофілії, яке призводить до ранньої інвалідизації. Визначення стану м’ягкотканинних структур суглобів методом ультрасонографії сприяє більш точній оцінці змін суглобів та вибору методу лікування.


Метою даної роботи було визначення ультрасонографічних критеріїв артропатії у хворих на гемофілію: оцінка стану хряща, синовіальної оболонки, навколишніх м’яких тканин та характеру внутрішньосуглобового вмісту.


Матеріали і методи. В групу досліджуваних увійшли 22 пацієнти, хворих на гемофілію, з ознаками перенесеного гемартрозу різних суглобів (колінних - 12, кульшових – 2, ліктьових 2, гомілково-ступневих 5, плечових – 1).

Обстеження проводилось на апараті Acuson Aspen, лінійним датчиком частотою 7-12 МГц. Визначались наступні ознаки: товщина та структура суглобового хряща, наявність та розміри остеофітів, характер патологічного випоту, стан синовіальної оболонки, а також зміни періартикулярних м’язів.


Результати.

Товщина суглобового хряща: характерним є виражене руйнування суглобового хряща, нерівномірне його витончення, місцями повна відсутність.

Структура хряща: визначається розволокнення поверхневих шарів, нечіткість контурів, неоднорідність структури за рахунок множинних гіперехогенних включень.

Остеофіти: на початкових стадіях утворення крайових остеофітів не характерне, натомість має місце виражена узурація кісткового контуру по краю суглобових поверхонь. Тільки у пізніх стадіях утворюються остеофіти із загостреними, іноді фрагментованими контурами, проте вони не досягають значних розмірів (переважно до 5 мм).

Випіт в порожнині суглоба. Характер випоту залежить від стадії гемартрозу: при гострому гемартрозі - переважно однорідний, після в/с ін’єкцій факторів згортання крові та гормональних препаратів, в порожнині суглоба визначаються множинні нитки фібрину та організовані тромби, в періоді ремісії – визначається незначна кількість випоту з дрібними ехогенними включеннями (хрящовий детрит).

Синовіальна оболонка: при гострому гемартрозі - синовіальна оболонка не визначається, при переході в хронічний гемартроз вона потовщена, ущільнена, часто зустрічається пігментний вілонодулярний синовіїт, зокрема з 22 обстежених вілонодулярний синовіїт був виявлений у 5-х.

З боку періартикулярних тканин найбільш характерними є набряк в гострому періоді, і розвиток дегенеративних змін (ентезопатй) в сухожилках.


Висновки. Гемартроз у хворих на гемофілію характеризується більш агресивним ушкодженням хряща, ніж при інших патологіях суглобів, тому для них характерні ознаки руйнування хряща і субхондральної кістки, а не його дегенерація. У хворих на гемофілію частим ускладненням гемартрозів є патологічна зміна синовіальної оболонки з розвитком вілонодулярного синовиту.