СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ, ЯК ПРОГНОСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Фетісова Н.М.

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна,


Вступ. Одним з найбільш розповсюджених розладів ендокринної системи, які впливають на стан нервової системи є гіпотиреоз. Наявність навіть початкових розладів щитоподібної залози сприяє прискоренню формування церебральної судинної недостатності. В оцінці втрати життєдіяльності хворих на гіпотиреоз важливу роль відіграє розвиток дисциркуляторної енцефалопатії, в основі якої лежить порушення церебральної геодинаміки.


Мета дослідження. Вивчити стан головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз.


Матеріали та методи. Нами обстежено 70 хворих на гіпотиреоз, їх середній вік склав 48,6 ± 0,83 роки, тривалість захворювання 12,3 ± 2,1 роки. Використовувались методики електроенцефалографії (ЕЕГ) та спіральної комп’ютерної томографії (СКТ). ЕЕГ проводилась на 8 – канальному комп’ютерному енцефалографі серії «Нейрон-Спектр». КТ проводилась на спіральному комп’ютерному томографі виробництва Selest – SP.


Результати дослідження. За даними ЕЕГ у 56% хворих з гіпотиреозом виявлена патологічна активність, яка визначалась реєстрацією високо амплітудних повільних хвиль в стані бодрствування, незвичною локалізацією зовнішньо нормальних ритмів, наявністю пароксизмів. У 10,4% відмічається не модульований альфа-ритм з тенденцією до поширення його в передні відділи півкуль, що свідчить про надлишкову активність (іритації) структур, що локалізуються в передніх відділах гіпоталамуса і відповідають за генералізацію нормального альфа-ритму. Також відмічено порушення біоелектричної активності головного мозку.

За даними КТ у 56% хворих з гіпотиреозом були виявлені різні ознаки дисциркуляторної енцефалопатії : розширення шлуночків та цистернів мозку, розширення конвексітальних підпавутинних просторів та латеральних міжпівкулевих щілин, розширення борозд мозочку, але без деформації. У 23% хворих відмічаються ознаки різних вогнищевих змін головного мозку: в вигляді лакунарних утворень, дрібних тістоподібних включень.


Висновок. Аналіз досліджень показав, що церебральна гемодинаміка та стан головного мозку зазнають суттєвих змін на тлі гіпотиреозу. Навіть початкові розлади щитоподібної залози сприяють прискоренню формуванню дисциркуляторної енцефалопатії. Характер і вираженість цих змін залежать від ступеня дефіциту функції щитоподібної залози, тривалості захворювання та віку хворих.