Порівняння діагностичних можливостей ультразвукових методів діагностики у вивченні атеросклеротичного ураження стінок периферичних артерій

Джура Н.О., Коржелецький О.С., Пономарьова М.В.
Клінічна лікарня «Феофанія», відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин, Київ

Вступ. На сучасному етапі впровадження у практику нових ультразвукових методик важливою є оцінка їх діагностичного значення у визначенні характеру атеросклеротичного ураження стінок периферичних артерій. За допомогою УЗД можна виявити наявність потовщення комплексу інтима–медіа (КІМ), наявність атероматозних бляшок стінок артерій, визначитись з їх локалізацією, оцінити геометрію судин, передбачити гемодинамічну значимість уражень артерій. Для оцінки атеросклеротичного ураження стінок артерій та потовщення КІМ у відділенні застосовувались «класичні» методи ультразвукової діагностики з автоматичним обчисленням КІМ та вивчалась можливість оцінки атеросклеротичного ураження стінок артерій та потовщення КІМ методом соноеластографії (HI-RTE).

Мета дослідження. Оцінити можливості оцінки атеросклеротичного ураження стінок артерій та потовщення КІМ методом соноеластографії (HI-RTE).

Матеріали і методи. Дослідження виконувалось на ультразвуковому сканері HI VISION Ascendus за допомогою лінійного датчика L 73S 9-4 з використанням триплексного сканування з проведенням як суб’єктивного, так і автоматичного обчислення КІМ та методики соноеластографії (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі. Динамічне спостереження проводилось 12 пацієнтам, із них 4 жінкам та 8 чоловікам (віком від 30 до 72 років) з наявністю потовщення КІМ від 0.12 до 0.2 см, із сформованими та несформованими атероматозними бляшками. Оцінці підлягали розповсюдженість атеросклеротичного ураження, відсоток стенозування судини, стан КІМ на візуалізованій ділянці артерії. Крім того проведена динамічна соноеластографії (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE. Оцінювалась динаміка зміни жорсткості локальної ділянки КІМ.

Результати. У всіх випадках візуалізація КІМ з її комплексною оцінкою виконані. При динамічному спостереженні оцінювалась, окрім стандартних, «класичних» показників, і соноеластографія (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE. Можна відмітити, що локальна соноеластографія із запрограмованою опорною частотою скорочень дає зміни коефіцієнта жорсткості від 0.7 до 1.3% в режимі Dual Elasto для гіперехогенних атероматозних бляшок практично у 88% випадків у порівнянні з гіпоехогенними атероматозними бляшками та локальним потовщенням КІМ, для яких достовірних змін коефіцієнта жорсткості не виявлено (показники коефіцієнта жорсткості варіювали від 0 до 0.7%).

Висновки. Таким чином, соноеластографія (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE може допомогти в комплексному обстеженні пацієнтів з атеросклеротичним ураженням периферичних артерій та потребує подальшого вивчення.