Порівняння діагностичних можливостей ультразвукових методів діагностики в визначені тактики лікування при тромбозах периферичних вен

 Коржелецький О.С., Джура Н.О., Пономарьова М.В.
Клінічна лікарня «Феофанія», відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин, Київ

Вступ. Діагностична допомога ультразвукових методів діагностики у визначенні тактики ведення пацієнтів з гострим тромбозом периферичних вен на сьогоднішній день є досить суттєвою. За допомогою УЗД можна виявити наявність тромбозів, визначитись з їх локалізацією, розповсюдженістю та можливістю розвитку загрозливих ускладнень, зокрема тромбоемболії легеневої артерії. Для вибору тактики лікування тромбозів (консервативне або оперативне) велике значення має визначення приблизного часу тромбоутворення в периферичних венах. Для визначення «гостроти» тромбозу у відділенні застосовуються традиційні «класичні» методи ультразвукової діагностики та вивчалась можливість визначення гостроти периферичного тромбозу за допомогою метода соноеластографії (HI-RTE).

Мета дослідження. Оцінити можливості визначення терміну тромбоутворення методом соноеластографії (HI-RTE).

Матеріали і методи. Дослідження виконувалось на ультразвуковому сканері HI VISION Ascendus за допомогою лінійного датчика L 73S 9-4 з використанням триплексного сканування з проведенням компресійних проб та методику соноеластографії (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі. Динамічне спостереження проводилось 9 пацієнтам, із них 6 жінкам та 3 чоловікам (віком від 42 до 81 року) з масивними тромбозами системи глибоких вен нижніх кінцівок з розповсюдженням тромботичних мас до сафено-стегнових співусть як з ознаками флотації, так і фіксовані. Оцінці підлягали: розповсюдженість тромботичних мас, рухливість їх, наявність гетерогенності структури, реакція на компресію судини, наявність процесів реканалізації їх. Крім того, усім пацієнтам проведена динамічна соноеластографії (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE. Оцінювалась динаміка реканалізації тромботичних мас та змін їх ехогенності.

Результати. У всіх випадках виконана візуалізація тромботичних мас з їх комплексною оцінкою. При динамічному спостереженні оцінювалась, окрім стандартних, «класичних» показників, і соноеластографія (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE. Можна відмітити, що локальна соноеластографія із запрограмованою опорною частотою скорочень дає зміни коефіцієнта жорсткості гіперехогенних тромботичних мас в порівнянні з гіпоехогенними тромботичними масами від 0.7 до 1.1% в режимі Dual Elasto практично в 97% випадків.

Висновки. Таким чином, соноеластографія (HI-RTE) з одночасним проведенням сканування в В-режимі з наступною обробкою соноеластограми програмними модулями HI-RTE може допомогти в комплексному обстеженні пацієнтів та визначенні лікувальної тактики щодо них у випадку наявності гострого тромбозу периферичних вен і має право на подальше вивчення та використання.