Еластографія як метод оцінки структурно-функціонального стану яєчка після хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків

Захарко В.П., Габрієль М.В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Еластографія – це новий сучасний метод візуалізації, який дозволяє отримати інформацію про структурно-функціональний стан органу.

За основу даного методу взято принцип еластичності тканин. Багато наукових досліджень демонструють потенціал еластографії в диференціації між здоровою і ураженою тканиною у клінічній практиці діагностики захворювань печінки, щитовидної та молочної залоз, нирок, простати. Однак недостатньо висвітлено застосування еластографії в оцінці структурно-функціонального стану яєчка та діагностики його захворювань у хлопчиків.

Вперше в Україні нами використано метод компресійної якісної еластографії калитки для оцінки стану яєчка після лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків. Створено інформативну шкалу оцінки і стандартизацію еластографічних зображень тестикулярної тканини у хлопчиків.

На базі ІІ хірургічного від-ня МДКЛ м. Львова обстежено 55 хлопчиків віком від 1 до 17 років, прооперованих з приводу пахвинної грижі. З них 28 дітей оперовані традиційним методом і 27 дітей оперованих лапароскопічним методом. Обстеження проводилося на апараті “Samsung Medison Co., LTD” Республіка Корея до оперативного втручання, на 7, 14, 30 добу.

На основі проведеного дослідження створену шкалу оцінки еластичності тканини яєчка.

Еластограма І типу: висока еластичність з наближенням до однорідності, відсутня мозаїчність.

Еластограма ІІ типу: середня еластичність з наближенням до високої формування мозаїчності.

Еластограма ІІІ типу: перевага тканин з середньою еластичністю з наближенням до низької і вираженою мозаїчністю.

Еластограма ІV типу: низька еластичність з наближенням до однорідності, низька або відсутня мозаїчність.

У дітей оперованих традиційним методом, визначена еластограма з перевагою тканин з високою еластичністю з наближеною до однорідності у 50%, що вказує на післяопераційний набряк тканин яєчка і відповідає еластограмі І типу, у дітей оперованих лапароскопічним методом у 80% переважають показники еластограми ІІ типу, що відповідає середній еластичності з наближенням до високої і формуванням мозаїчності.

Завдяки кращій візуалізації при лапароскопічному оперативному втручанні у хлопчиків з пахвинними грижами відсутнє ушкодження елементів сім’яного канатика, що підтверджується даними еластограми яєчка. Для оцінки ефективності проведеного оперативного втручання пахвинної грижі можна рекомендувати компресійну якісну еластографію, що характеризує структурно-функціональний стан яєчка на боці операції у ранньому та пізньому післяопераційному періоді у порівнянні з контрлатеральною стороною. Крім того, еластографія надає можливість оцінки динаміки транзиторного набряку калитки та яєчка, визначити потребу та ефективність проведеного консервативного лікування ранніх післяопреаційних ускладнень у хлопчиків оперованих традиційним методом.