РОЛЬ ЕХОКГ ПРИ ЕНДОВАСКУЛЯРНОМУ ЗАКРИТТІ АТИПОВОГО ДЕФЕКТА МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕТИНКИ

Мазур О.А., Бешляга В.М., Конопльова Ю.Л., Черпак Б.В., Дитковский І.О., Ящук Н.С.

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» АМНУ". Київ.

Розвиток нових технологій в кардіохірургії, а саме ендоваскулярних втручань, потребують і змін у проведенні ЕхоКГ дослідження захворювань серця. Тепер лікар УЗ діагностики пересувається до операційної, де безпосередньо під час втручань проводить дослідження. Спектр вад серця, що останнім часом корегуються через внутрішньосудинний доступ, розширюється. Це стосується і закриття однієї з найчастіших вроджених вад серця - дефектів міжшлуночкової перетинки (ДМШП).

Вроджені ДМШП за локалізацією поділяються на парамембранозні (78-80%), м’язові (17-20%) та підлегеневі (3-6%), До набутих  ДМШП належать постінфарктні та посттравматичні і зустрічаються вони набагато рідше вроджених. Наводимо випадок ендоваскулярного закриття атипового посттравматичного ДМШП під контролем ЕхоКГ.

Пацієнт З., 31 року поступив з діагнозом ДМШП. З анамнезу відомо, що 6 років тому через ножове проникаюче ураження лівої половини грудної клітини в обласній лікарні було проведено ушивання рани. В теперешній час хворий скаржився на задуху при фізичному навантаженні. Трансторакальне ЕхоКГ проведено на апараті PHILIPS IE33 датчиком X5-1 за стандартною методикою. Візуалізувався ДМШП діаметром 14 мм, помірна легенева гіпертензія (тиск у легеневій артерії 60 мм рт.ст.). Через наявність спайок навколо серця після поранення проведення операції із штучним кровообігом було утруднено.

Тому було проведено закриття дефекту ендоваскулярно. Перший оклюдер для мязових дефектів діаметром 16 мм. не тримався стабільно на місці. Контроль ЕхоКГ у В-режимі відмічав зміну положення елемента під час серцевих скорочень. Заміна обтуруючого пристрою на елемент для закриття ВАП діаметром 22 мм була доцільною.

Позиція окклюдера була стабільною зразу після операції і залишалась такою на 7-й день після втручання. Зберігався мінімальний залишковий шунт діаметром 1 мм по нижньому краю дефекта. Термін віддаленого спостереження – 2 місяці. Позиція окклюдера залишалась адекватною, мінімальний залишковий шунт. Тиск у легеневій артерії зменшився до 35 мм. рт. ст.

Таким чином ЕхоКГ дослідження є надійним методом контролю під час ендоваскулярного закриття ДМШП.