БІОПСІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПІД КОНТРОЛЕМ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЇ ЕХОГРАФІЇ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Шевчук В.І. 1, Капітанчук Ю.А. 2, Лозович В.А. 3,Зорич Д.Б. 4, Кордон О.П. 5, Іванов І.Ю.1

1      Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

2      Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни, м. Вінниця, Україна;

3 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна;

4   Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр,        м. Вінниця, Україна;

5      Іллінецька центральна районна лікарня, м. Іллінці, Україна

Вступ. Рак передміхурової залози (РПЗ) − одна з найбільш розповсюджених злоякісних пухлин серед чоловіків, особливо у віці від 50 до 60 років та старше. У віці 50 років розвиток РПЗ складає 42%. Серед чоловічого населення РПЗ займає 1 місце по захворюваності в США, 2 місце в Євросоюзі, 3 місце в Україні, а також 4 місце у Вінницькій області. У 2014 році в Україні був затверджений уніфікований клінічний протокол щодо діагностики та лікування раку передміхурової залози (ПЗ). Скринінг РПЗ за допомогою онкомаркеру ПСА (PSA, простатичний специфічний антиген) дозволяє відбирати пацієнтів на проведення мультифокальної біопсії простати під контролем ультразвукового променя з подальшою гістологічною верифікацією діагнозу.

Мета дослідження. З’ясувати ефективність мультифокальної біопсії ПЗ з подальшим морфологічним дослідженням у комплексній діагностиці РПЗ.

Матеріали і методи. Біопсія ПЗ виконувалась під контролем трансректальної ехографії (використовувався ультразвуковий сканер Phillips HD11, оснащений ректальним датчиком з частотою 7,5 МГц, з біопсійною насадкою для біопсійної голки діаметром 18G). Застосовувались одноразові голки для біопсії 18G із системою для автоматичної біопсії Bard Magnum. Обстежено 38 чоловіків у віці від 55 до 72 років з рівнем ПСА вище 4 нг/мл, але нижче 10 нг/мл (так звана ”сіра зона”). Згідно сучасним рекомендаціям Європейської асоціації урологів (EAU, 2014) біопсія ПЗ має виконуватись з 10-12 ділянок. У рекомендаціях Європейського товариства медичних онкологів (ESMO) біопсію ПЗ необхідно проводити, як мінімум, з 8-ми ділянок. Нами виконувалась біопсія ПЗ з 10-ти ділянок.

Результати. У більшості пацієнтів, яким була виконана мультфокальна біопсія ПЗ під ехографічним контролем, крім підвищеного рівня ПСА (4-10 нг/мл)  не визначалося клінічно значущих урологічних симптомів. Результати наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Результати гістологічних досліджень після мультифокальної біопсії ПЗ

Рівень ПСА

Пацієнти з РПЗ, кількість / %

Пацієнти без РПЗ, кількість / %

4-10 нг/мл

35 / 92,1

3 / 7,9

Всього

38 / 100

Висновки. Широке впровадження проведення біопсій ПЗ під контролем ультразвукового променя пацієнтам з підвищеним рівнем ПСА дозволить адекватно встановити діагноз та групу ризику, що вплине на тактику лікування та прогноз.