ДІАГНОСТИКА  ПАТОЛОГІЇ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ТРАВНОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ МЕТОДОМ ГІДРОСОНОГРАФІЇ

Грідіна Т.А., Тарасюк Б.А.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Вступ.Діагностика захворювань стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки – одна з важливих проблем педіатрії, особливо у дітей з бронхіальною астмою та рецидивуючим бронхітом. До сьогодні ендоскопічне дослідження у виявленні цієї патології займає  провідне місце. Проте на сучасному етапі  існує можливість альтернативного використання ехографії для виявлення патології верхніх відділів травної системи. Метод гідросонографічного дослідження верхніх відділів травного тракту не має протипоказань, неінвазивний і може широко використовуватись в педіатричній практиці.

Мета. Визначення специфічних ознак рефлюкс езофагіту (РЕ) та  гастродуоденопатії (ГДП) методом гідросонографії (ГСГ) у дітей з бронхіальною астмою (БА) та рецидивуючим бронхітом (РБ).

Матеріали та методи.  Було обстежено 57 пацієнтів з БА та 52 пацієнта з РБ віком від 5 до 18 років. Контрольна група налічувала 31 дитину. ГСГ дослідження верхніх відділів травного тракту  проведено  за допомогою сканера SiemensAcuson X300. Ендоскопічне дослідження стравоходу проведено за показаннями 35 пацієнтам за допомогою фіброскопу GIF-P3 (фірма «Olimpus», Японія). Визначали діаметр, товщину стінки, просвіт абдомінального відділу стравоходу, а також наявність зворотного току рідини по стравоходу після прийому рідини. Дослідження гастродуоденальної області продовжувалось оглядом пілоричного каналу, дванадцятипалої кишки, вимірюванням товщини стінки та оцінкою стану слизової оболонки. Для визначення специфічних ознак (діагностичних порогових рівнів показників) РЕ, ГДП використано методику ROC-аналізу з розрахунком параметрів чутливості і специфічності .

Результати. Нами визначено інтегральну діагностичну ефективність методу ГСГ для скринінгу та діагностики патології верхніх відділів травного тракту – діагностична ефективність 88,1%, чутливість 93,8%, специфічність 83,2%. Встановлено, що у виявленні РЕ діагностичну цінність мають товщина стінки стравоходу, просвіт стравоходу та діаметр стравоходу після водного навантаження. Найвищу діагностичну інформативність мав показник товщини стінки стравоходу - у групі дітей віком від 5 до 11 років діагностична ефективність 80,5%, чутливість 73,3%, специфічність 88,1%, р<0,001, AUC=0,87; у групі дітей віком від 12 до 18 років діагностична ефективність 84,9%, чутливість 86,3%, специфічність 83,9%, р<0,001, AUC=0,92. Пороговий рівень показника товщини стінки стравоходу становив ≥3,5мм у дітей віком від 5 до 11 років та ≥3,7 у дітей віком від 12 до 18 років.В результаті аналізу діагностичної ефективності ехографічних критеріїв патології гастродуоденальної області у дітей виявлено, що статистичну значимість має товщина пілоричного відділу та стінки дванадцятипалої кишки. Показник товщини стінки пілоричного відділу має достатню діагностичну ефективність 72,4% і 82,7%, чутливість 61,9% і 80,0%, специфічність 75,8% і 83,7% у дітей віком від 5 до 11 років і віком від 12 до 18 років, відповідно, р<0,05). Пороговий рівень товщини пілоричного відділу для дітей віком від 5 до 11 років становить ≥4,6мм, для дітей віком від 12 до 18 років – ≥5,2мм. Високу діагностичну значимість для діагностики патології дванадцятипалої кишки у дітей обох вікових груп мав показник товщини стінки дванадцятипалої кишки (діагностична ефективність 85,1% і 90,6%, чутливість 90,5% і 80,0%, специфічність 83,3% і 93,0% у дітей віком від 5 до 11 років і віком від 12 до 18 років, відповідно, р<0,001). Пороговий рівень товщини дванадцятипалої кишки  становить для дітей віком від 5 до 11 років  ≥3,3мм, для дітей віком від 12 до 18 років - ≥4,2мм.

Висновки. Метод гідросонографії є перспективним (інформативним) методом діагностики патології верхніх відділів травного тракту у дітей.