ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Бабкіна Т. М., Гончар О. А., Медведєв В. Є.

Кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ

Вступ. Стандарти променевих досліджень існують у всіх розвинених країнах світу. Діють стандарти Американського коледжу радіології (АКР) на всі методи променевих діагностичних досліджень (рентгенодіагностика і комп'ютерна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна медицина, інтервенційна радіологія та радіаційна онкологія).

Мета. Значна кількість застосовуваних у вітчизняній медицині діагностичних методів, часом суперечливість думок авторів про їх ефективність, відсутність раціональної діагностичної тактики, послідовності використання та оптимального поєднання діагностичних досліджень, а також необхідність вивчення нових методів діагностики, спонукали нас звернутися до стандартів діагностичної радіології у світовій практиці з метою обговорення можливості використання їх в Україні. Загострити увагу медичної громадськості на необхідність розробки і впровадження стандартів променевих методів діагностики.

Матеріали і методи. До уваги і обговорення слухачам V-го Конгресу УАФУД пропонується презентація виконаного нами перекладу одного із стандартів педіатричної радіології Американського коледжу радіології (АКР), Американського інституту ультразвуку в медицині (АІУМ), Товариства педіатричних радіологів (ТПР) і Товариства ультразвукових радіологів (ТУР) під назвою «Практичні вказівки для виконання нейросонографії у новонароджених і немовлят».

Результати. В результаті проведеного глибокого аналізу низки офіційних інструкцій практичних вказівок і технічних стандартів, а також багаторічного власного практичного досвіду роботи в діагностичній радіології лікувально-діагностичних установ країни, колектив авторів прийшов до висновку про необхідність і можливість впровадження стандартів АКР в Україні.

Висновки і пропозиції.

1. Назріла нагальна необхідність перекладу документів АКР з подальшою їх доробкою і впровадженням в Україні.

2. Створення стандартів необхідно для оптимальної організації роботи всіх підрозділів служби променевої діагностики, підвищення якості обстеження пацієнтів, максимальної економічної ефективності зазначених підрозділів, мінімізації рівня опромінення населення.

3. Стандарти необхідні й для підготовки кадрів лікарів, інженерів, медичних фізиків, середнього медичного персоналу на всіх етапах їхнього навчання (переддипломна підготовка, клінічна ординатура, постдипломная професійна підготовка, в тому числі в системі неперервної медичної освіти променевих фахівців).

4. При АРУ слід створити Комісію з стандартизації променевих досліджень, в завдання якої ввести підготовку стандартів усіх видів променевих діагностичних досліджень з подальшим затвердженням їх в якості вітчизняних стандартів.

5. Закликати колективи наукових і практичних підрозділів служби променевої діагностики долучитися до цієї роботи та надсилати свої пропозиції і проекти стандартів.