ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ТРЕТЬОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОЛОГІІ З ПІЗНЬОЮ МАНІФЕСТАЦІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РІДКІСТНИХ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ

Медвєдєва М.О. Сафонова І.М.

Харківський регіональний перинатальний центр на базі обласної клінічної лікарні

Мета. Розгляд ефективності ультразвукового (УЗ) дослідження у третьому триместрі вагітності та виявлення патології з пізньою маніфестацією на прикладі трьох рідкісних клінічних випадків. Як результат - зміна акушерської тактики ведення вагітних, тактики ведення та своєчасного надання медичної допомоги новонародженим. 

Матеріали та методи. Розглянуто три клінічних випадки. У всіх випадках пренатальне УЗ дослідження у 1-му та 2-му триместрі - без особливостей. На стадії пренатального УЗ дослідження у третьому триместрі були виявлені наступни патологічні стани плода: хвороба Гіршпрунга із клінічними проявами с-му Зельцера-Вільсона; ліпома мозолястого тіла головного мозку плода; калиткова кила.

Результати. 1 випадок: при УЗ дослідженні вагітної у 34 тижні виявлено розширення петель кишковника. Пренатальний УЗ висновок за діференційним рядом: міконіальний ілеус, інвагінація кішковника, хвороба Гіршпрунга, порушення обміну (муковісцедоз). Була змінена акушерська тактика ведення вагітної: допологова госпіталізація до перинатального центру, УЗ дослідження в динаміці,  оперативне розродження у плановому порядку, негайне ультразвукове та рентгенологічне дослідження новонародженої дитини та переведення її до хірургічного стаціонару. Постхірургічний та цитологічний висновок: хвороба Гіршпрунга (тотальний агангліоз кишковника, синдром Цельцера-Вільсона).

2 випадок: в 32 тижні при УЗ обстеженні виявлено об’ємне утворення гіперехогенної структури  у головному мозку плода в області мозолястого тіла, неправильної форми, з чіткими контурами, без ознак васкулярізації, гідроцефалія. Пренатальний ультразвуковий висновок за диференційним рядом: крововилив у головному мозку плода (стадія розрішення), ліпома мозолястого тіла головного мозку. Змінена тактика ведення вагітної: госпіталізація до перинатального центру, УЗ дослідження в динаміці, оперативне розродження у плановому порядку. Було проведено постнатальне нейросонографічне дослідження дитини та МРТ. Попередній клінічний діагноз - ліпома мозолястого тіла головного мозку. Дитина переведена до нейрохірургічного відділення для рішення питання подальшого ведення та лікування.

3 випадок: у 36 тижнів жінка спрямована до перинатального центру для вирішення питання подальшої тактики ведення вагітної із попереднім УЗ висновком: гастрошизис. При ультразвуковому дослідженні виявлено: пупкове кільце нормальних розмірів, цілісна передня черевна стінка, наявність петель кишковника у калитці плода. Пренатальний висновок: калиткова кила. Жінка госпіталізована до перинатального центру, проведено клінічне обстеження вагітної, оперативне розродження у 38 тижнів із повним клінічним підтверженням УЗ діагнозу. Дитина направлена хірургічного стаціонару для консультацій та лікування.

Висновки: Застосування ультразвукового дослідження у третьому триместрі вагістності як методу  просіювання (скринінгу) патологіі із пізньою маніфестацією є ефективним. Деякі випадки пізньо виявленої патології у плодів потребують перегляду акушерської тактики, вирішення питання шляхів розродження, зміни неонатологічної тактики ведення дитини і як результат – своєчасна медична допомога та запобігання неонатальних втрат та ускладнень.