ЕХОКАРДІОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНУ У ДІТЕЙ

Артеменко Є.О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. Серед всіх вроджених вад серця патологія аортального клапану зустрічається у дітей з частотою 8-10%, при цьому стеноз аортального клапану зустрічається в 6-8%, недостатність в 2-4% випадків. Не зважаючи на значний прогрес кардіохірургії вроджених вад серця, в Україні, так само як і в усьому світі, на сьогодні, нажаль, немає такої методики хірургічної корекції, яка б задовольняла всім вимогам, що поставлені до корекції аортальної вади у дітей. Найперспективнішим напрямком розвитку хірургічних технологій є покращення реконструктивних, пластичних втручань на аортальному клапані у дітей. Безпосередній та віддалений результат цих втручань може бути, серед іншого, покращений за рахунок більш досконалого використання ехокардіографії для візуалізації морфологічних особливостей клапану та оцінки ступеню вираженості патологічних змін.

Мета. Дослідити можливість використання у дітей нових ехокардіографічних методик оцінки морфології аортального клапану та його функції.

Матеріали та методи. Проведено трансторакальне ехокардіографічне обстеження 30 пацієнтів віком від 3х до 18ти років із клапанним аортальним стенозом та 35 пацієнтів такого ж віку із недостатністю аортального клапану. Всі обстеження виконані на ультразвуковому сканері Philips IE33. Проводилась ретельна морфологічна оцінка структур кореню аорти та стулок аортального клапану, оцінка пікового та середнього градієнтів тиску між лівим шлуночком та аортою, розрахунки площі відкриття, вимірювався час напівзниження градієнту тиску при аортальній регургітації, вимірювання vena contracta, розрахунки площі отвору регургітації, оцінка змін в лівому шлуночку внаслідок порушень гемодинаміки. Для більшості показників використовували індексовані значення відносно площі поверхні тіла, що є особливо важливим в когорті пацієнтів дитячого віку.

Результати. Найчастішим анатомічним варіантом аортального клапану при його вродженій патології виявлено двостулковий клапан, при якому можливі різні типи розміщення стулок: передньо-заднє (80%), та право-ліве (20%) із різними варіантами розташування шва. Причиною стенозування клапану в більшості випадків була рестрикція стулок. Аортальний стеноз визначали як невеликий при індексованій площі отвору клапану >0,85 см22, як помірний при 0,6-0,85 см22, як виражений при <0,6 см22. Причинами аортальної недостатності були: обмеження руху стулок, пролапс стулок та дилатація кореню аорти на різних рівнях. Метод оцінки ступеню важкості аортальної регургітації на підставі оцінки часу напівзниження градієнту тиску виявився найменш точним та корисним у дітей.

Висновки. ЕХО-КГ при вадах аортального клапану у дітей дозволяє оцінити анатомічні особливості, що необхідно для вибору хірургічної методики, а також точно оцінити ступінь вираженості вади для оптимального планування терміну кардіохірургічного втручання.

Література.

1.      European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 1: aortic and pulmonary regurgitation (native valve disease) Patrizio Lancellotti (Chair), Christophe Tribouilloy, Andreas Hagendorff, Luis Moura, Bogdan A. Popescu, Eustachio Agricola, Jean-Luc Monin, Luc A. Pierard, Luigi Badano, and Jose L. Zamorano// European Journal of Echocardiography (2010) 11, 223–244

2.      Echocardiographic Assessment of Valve Stenosis: EAE/ASE Recommendations for Clinical Practice. Helmut Baumgartner, MD and co-authors.// Journal of the American Society of Echocardiography January 2009