ЕХОКОНТРОЛЬОВАНІ МІНІІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ В ЛІКУВАННІ ПЕРИПАНКРЕАТИЧНИХ ГОСТРИХ  РІДИННИХ СКУПЧЕНЬ

Медведєв В.Є., Яцишин М.В., Поточилова В.В., Ріполовська О.В., Черняк О.С.

Кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика,

КЗ КОР Київська обласна клінічна лікарня

 

Однією з актуальних проблем сучасної панкреотології залишається гострий панкреатит.  Захворювання посідає  третє місце в структурі ургентної абдомінальної хірургічної патології за розповсюдженістю, поступаючись лише гострому апендициту та холециститу, а його ускладнення - перше місце  за смертністю та інвалідізацією.

На сьогоднішній день широко дискутується можливість виконання черезшкірних мініінвазивних пункційно-дренажних санацій при ускладненому панкреонекрозі, як альтернативи хірургічному лікуванню. Так, наприклад, наводяться дані про їх результативність лише у третини пацієнтів з гнійними процесами, що дозволяє розглядати дані процедури лише як етап хірургічного лікування хворих. Натомість, в інших дослідженнях показано, що  ехоконтрольоване мініінвазивне дренування гострих рідинних скупчень  (ЕМДГРС) при панкреонекрозі забезпечує можливість уникнути оперативних втручань у 32 – 69 % пацієнтів. На думку окремих авторів ефективна санація процесу можлива, але  лише у пацієнтів з однорідними та однокамерними рідинними утворами.                                          

Мета дослідження: Визначити результативність мініінвазивних ехоконтрольованих втручань у хворих на ускладнені форми гострого панкреатиту                     

Матеріали та методи: Проведено аналіз результатів лікування  130 хворих на  ускладнені форми гострого панкреатиту за період  з 2009 по 2015 роки в Київській обласній клінічній лікарні.  В дослідження включені  пацієнти віком від 21 до 72 років, 82 (63,1%) - чоловічої статі, 48(46,9%) - жіночої. Хворі розподілені на 2 групи. Першу склали 68 пацієнтів, які в 2009-2012 рр лікувались за традиційною хірургічною тактикою з застосуванням люмбектомії, некрсеквестротомії, бурсостомії  і т.інш. Другу– 62 особи, які були направлені в клініку з хірургічних відділень районних лікарень області на протязі  2012-2015 рр з приводу  ускладнень гострого панкреатиту у вигляді перипанкреатичних гострих рідинних скупчень (ГРС) після 1-2 тижневого неефективного лікування. 52 хворим даної  групи проведені  ЕМДГРС   з мікроскопічним , біохімічним та бактеріологічним ( 27 пацієнтів) дослідженням вмісту ГРС. Ультразвукове  (УЗ) обстеження  та навігація мініінвазивних втручань   проводилися на УЗ сканері EsaoteMyLabTwice (Італія) з використанням конвексних та лінійних датчиків. Для евакуації вмісту ГРС використовували дренажні системи фірми Balton № 9-14.

Результати:  Ретроспективний аналіз історій хвороби пацієнтів групи №1 продемонстрував  досить високу післяопераційну летальність хворих на ускладнений панкреонекроз,   яка досягала  17%, незважаючи на наполегливе сучасне медикаментозне лікування. В  групі № 2 з ГРС за даними УЗ обстеження  локалізація рідинних колекторів була наступною: в сальниковій сумці – у 35, в сальниковій сумці  та заочеревинному просторі у 24 (зліва – у 20, зліва та справа – у 4 пацієнтів), ще у 3 хворих було наявне ізольоване скупчення рідини в заочеревинному просторі зліва.

Після обстеження у 10  хворих відмовились від проведення ЕМДГРС, в т.ч. у двух  - через відсутність безпечного акустичного вікна (раніше прооперовані з приводу гострого панкреатиту), у 8 - через значну розповсюдженість процесу (ГРС у сальниковій сумці та заочеревинному просторі з обох боків). ЕМДГРС виконали 52 пацієнтам: 35 - дренування сальникової сумки,  14  - одночасне дренування сальникової сумки та заочеревинних просторів  з налагоджуванням промивної системи,   3 – дренування ГРС заочеревинного простору. Згідно результатів бактеріологічного  дослідження аспірату 27 хворих у всіх  випадках у вмісті  ГРС висівали бактеріальна флору де  переважали штами E. Coli, Enterococcus faecium, St.pseudintermedius та St.aureus (80% зразків).

Після комплексного лікування, яке  включало ЕМДГРС та сучасне медикаментозне лікування з урахуванням результатів бакпосіву  у 27 з 52 хворих (51,9%) зареєстровано  видужування.  У 25 хворих санація вогнища шляхом дренування виявилась  недостатньо ефективною і хворим провели відкриті оперативні втручання. Після операції померло 2 пацієнта. Загалом смертність від ускладнень панкреонекрозу в  групі хворих № 2 яким застосовували   ЕМДГРС (52) склала 3,85%.

Висновок: Згідно наших спостережень ехоконтрольовані мініінвазивні втручання при деструктивних формах   гострого панкреатиту, ускладнених перипанкреатичними  гострими рідинними скупченнями, у половини випадків  можуть виступати  як альтернатива традиційному хірургічному лікування, в інших -  як етап передопераційної підготовки до відкритого оперативного втручання.