ЕЛАСТОГРАФІЯ  В  ДІАГНОСТИЦІ  ЕНДОМЕТРІОЗУ  ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ІЗ  МІОМОЮ  МАТКИ

Кочержат В.І., Жук Н.В.

Бориславський пологовий будинок, Львівська область, Вінницький ДМУ ім.М.І.Пирогова.

Вступ. Аденоміоз - це наявність ектопічних включень ендометріальних залоз в стромі міометрію. Наявність даних включень призводить до гіпертрофії та гіперплазії строми міометрію. Аденоміоз частіше зустрічається у жінок репродуктивного віку приблизно у 30% жінок від загальної кількості жіночої популяції, та у 70% випадків при проведенні патологогістологічних досліджень препаратів після гістеректомій. Симптоми, пов’язані з аденоміозом, включають дисменорею, диспареунію, хронічний тазовий біль і метрорагію. Аденоміоз частіше зустрічається як дифузна форма, розповсюджуючись в усій товщині міометрію. Також зустрічається вогнищева форма, відома як аденоміома. . Фіброміома чи лейоміома – це доброякісна пухлина міометрію, що досить часто, приблизно в 20% випадків, зустрічається у жінок після 35 років. Міома є асоційованою з аденоміозом матки у 36-50% випадків.

Мета. Дослідження можливостей методу еластографії в діагностиці ендометріозу матки та диференційної діагностики з міомою матки.

Матеріали та методи.  Протягом 2014-2015 років обстежено 105 жінок зі скаргами на рясні місячні, дисменорею, тазовими болями. Вік обстежених  від 30 до 45 років. Тривалість захворювання від 2-3 місяців до 3 років Проводилися комплексні ультразвукові дослідження на апараті  Medison Accuvix V 20 , включаючи трансвагінальний доступ, із застосуванням методу компресійної еластографії.  Принцип проведення даного обстеження полягає у використанні додаткового тиску на досліджувану ділянку, що спричиняє  незначну компресію тканин, та таким чином дозволяє  виявити ступінь еластичності  досліджуваної  тканини. Еластограма – це зображення, яке характеризує еластичність тканин та оцінюється після проведення додаткового натиску. Шар визначення еластичності  забарвлюється кольором та  нашаровується  прозорістю, що відповідає скануванню у В-режимі.  Щільність тканини позначається кольором у діапазоні від червоного (елементи із найбільшою еластичністю, тобто м’які) до синьо-фіолетового (елементи із зниженою еластичністю-щільні). Структури середньої щільності зображаються жовто-зеленим кольором. При проведенні ТВ - ультрасонографії  датчик торкається до тіла матки, що забезпечує чітку візуалізацію вогнищ аденоміозу.

Результати. При наявності вузлів чи вогнищ ендометріозу на еластограмі останні відмежовуються від нормального міометрію і забарвлюються неоднорідним синьо-зеленим кольором із червоно-жовтим обідком з фестончатими краями. Внутрішня структура неоднорідна (стільникова будова) і  містить включення як синьо-фіолетового так і жовто-червоного  кольору. Вузли міоми на соноеластографії  чітко відмежовуються від нормального міометрію і забарвлюються синьо-фіолетовими кольорами жорсткості із чітким зелено-голубим обідком.

Висновки.  Соноеластографія  трансвагінальним доступом є безпечним, доступним, недорогим методом візуалізації в гінекології. Еластографія є новим додатковим  доповнюючим методом у діагностиці ендометріозу матки. Соноеластографія  забезпечує миттєве кольорове картування, що добре окреслює вузол міоми, вузол чи вогнище ендометріозу. Еластографія може бути перспективним методом, який дає змогу отримати детальну характеристику розмірів і розташування вузлів і вогнищ ендометріозу матки, що  має  велике  значення  для  подальшого  лікування  жінок  та  збереження  їх  здоров`я.