КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В СУЧАСНІЙ КЛІНІЦІ. РОЛЬ ЕХОГРАФІЇ

Капітанчук Ю.А.1, Іванов І.Ю.2, Зорич Д.Б.3, Лозович В.А.4, Лагода В.В.5

1 Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни, м. Вінниця, Україна;

2 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

3   Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна;

4 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна;

5 Центр МРТ-діагностики “Нейромед”, м. Вінниця, Україна

Вступ. Актуальність проблеми раку підшлункової залози (РПЗ) обумовлена щорічним ростом захворювань. Ця патологія займає шосте місце по розповсюдженню серед онкопатологій дорослого населення. У США РПЗ займає четверте місце серед причин смертності від раку. У діагностиці РПЗ використовуються ехографія, в тому числі ендоскопічний ультразвук, комп’ютерна томографія (КТ) з контрастним підсиленням та магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Мета дослідження. Визначити пріоритети в комплексній діагностиці РПЗ.

Матеріали і методи. Обстежено 39 пацієнтів, хворих на РПЗ, віком від 46 до 73 років. Ультразвукові дослідження проводились на апараті My Lab Class C конвексним  мультичастотним датчиком, МРТ Philips Achieva 1,5T A-series та КТ Toshiba Aquilion 32.

Діагноз РПЗ всім пацієнтам був вперше виставлений при ультразвуковому дослідженні. Згідно стандартів діагностики онкологічної патології в подальшому хворим була проведена КТ з контрастуванням. Останнім етапом обстеження була МРТ.

Результати. Після ехографії виникла необхідність в проведенні диференційної діагностики виявлених утворень підшлункової залози між кістами підшлункової залози, псевдотуморозним панкреатитом та РПЗ.

Після виконання УЗД, КТ та МРТ, а також після проведених оперативних втручань, з’ясувалося, що чутливість ехографії у діагностиці РПЗ склала 69,2%, специфічність – 56,4%, точність – 51,2%. Залежність цих показників визначалась такими чинниками, як локалізація, об’єм та структура пухлини. Відповідно, при КТ: чутливість – 97,43%, специфічність – 100% та точність – 94,8%. При МРТ: чутливість – 92,3%, специфічність – 92,3%, точність – 89,7%.

Таблиця 1. Диференційна діагностика РПЗ

Метод

Чутливість

Специфічність

Точність

УЗД

69,2 %

56,4 %

51,2 %

КТ

97,43 %

100 %

94,8 %

МРТ

92,3 %

92,3 %

89,7 %

Висновки. Ехографія є першим об’єктивним сучасним методом діагностики, при якому  виявляється РПЗ. КТ з контрастуванням є необхідним після ехографії, пріоритетним методом в комплексній променевій діагностиці РПЗ. МРТ є важливим методом діагностики РПЗ. Для підвищення показників ехографії в діагностиці РПЗ необхідно застосовувати еластографію та методику ендоскопічної ехографії.