КОМПЛЕКСНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛАСТОГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ

Головко Т.С., Бакай О.О.

Національний інститут раку, м. Київ

Метою роботи було дослідження можливостей нової методики еластографії для диференційної діагностики доброякісної та злоякісної патології шийки матки.

Матеріали та методи. Обстежено 170 пацієнток з патологією шийки матки за допомогою ультразвукової діагностики із застосуванням компресійної еластографії (у 11 з них –  цервіцит, у 10 – поліпи, у 29 – дисплазія; у 120 – рак шийки матки 0-IV стадії).

Результати. В нормі та при доброякісній патології суттєвих відмінностей при еластографії не було, шийка матки залишалася еластичною у 98% та 94% відповідно, злоякісні пухлини мали високу жорсткість у 72,0% випадків.

У хворих на рак шийки матки еластографія є ефективною для оцінки поширеності неопроцесу. При виявленні інвазії пухлини в  параметрій чутливість зросла з 79,3 до 91,3 %, специфічність – з  90,3 до 95,1 %, точність – з  85,0 до 93,3 % (р < 0,05); на піхву – з  77,2 до 86,8 %, з  84,1 до 88,0 %, з  80,8 до 87,5 % відповідно (p < 0,05); на тіло матки – з  85,7 до 92,0 %, з  86,0 до 92,9 %, з  85,8 до 92,5% відповідно (p < 0,05)), в оцінці відповіді пухлини на консервативну терапію (чутливість, специфічність і точність зросли з 90,4 до 94,0 %, з  63,8 до 77,7 % та з 82,5 до 89,1 % відповідно (p < 0,05)) та для виявлення рецидиву (специфічність зросла з 83,6 до 93,2%, точність з 82,7 до 91,3% (p < 0,05).

Висновок.
Виявлення при еластографії в шийці матки високої жорсткості вказує на високу ймовірність злоякісної патології.

Ключові слова: еластографія, ультразвукова діагностика, доброякісна патлогія шийки матки, рак шийки матки