МОЖЛИВОСТІ СОНОГРАФІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПОДАГРИЧНОМУ АРТРИТІ

Михайлів Л.М., Швед М.І., Мороз З.П., Голінка К.Р.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського», МЦ «Неомед», Тернопіль

Рання діагностика подагричного артриту багато в чому обумовлює його прогноз та благоприємний  перебіг, оскільки доведено, що адекватна медикаментозна терапія може попередити незворотні зміни в суглобах.

Метою нашої роботи було визначення ранніх специфічних ультразвукових критеріїв хронічного подагричного артриту.

Матеріали і методи. Нами обстежено 138 хворих на подагру, у яких було діагностовано хронічний артрит першого плюсне-фалангового, колінного, гомілково-ступневого та ліктьового суглобів. Серед хворих на на подагру було  102 чоловіки (73,9 %) та 36 (33,4 %) жінок. УДЗ опорно-рухового апарату здійснювали мультичастотним датчиком 7,5-13,0 МГц на апараті «Aloka SSD-5500» згідно сучасних рекомендацій EULAR.

Результати та їх обговорення. Проведені дослідження показали, що класичний дебют подагри у вигляді артриту першого плюсне-фалангового суглобу визначався лише у 64 хворих, що становить 46,38 %, в решти випадків спостерігалась інша локалізація ураження. При проведенні артросонографії у пацієнтів з подагрою в дебюті захворювання виявляли множинні гіперехогенні мікрокристалічні включення в гіалінових хрящах розмірами 0,2-0,5 мм , які з прогресуванням захворювання формували так званий симптом «подвійного контуру» (84,3 %). Частим ультразвуковим симптомом також був синовіїт без ознак посилення кровообігу (75,5 %) та тофуси різного ступеня зрілості (56,7 %). Мікрокристалічні включення в хрящах не супроводжувалися звуженням суглобової щілини та крайовими кістковими розростаннями.

Висновки. Артросонографію доцільно включати в діагностичний алгоритм при хронічному подагричному артриті, оскільки вона  є достовірним раннім неінвазивним методом інструментальної діагностики. Наявність синовіїту та мікрокристалічних включень у м’яких тканинах та гіаліновому хрящі («подвійний контур») на фоні відсутності звуження суглобової щілини можна оцінювати, як ранні специфічні ознаки хронічного подагричного артриту..