МОЖЛИВОСТІ ТРАНСВАГІНАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДИФУЗНИХ ЗМІН МІОМЕТРІЮ

Габрієль М.В., Салашник О.С., Лозинська Н.В., Трубич Н.Я.  

Львівський Національний медичний університет ім. Д.Галицького

Вступ. В теперішній час ендометріоз залишається невирішеною науковою та клінічною проблемою.  Після запальних захворювань геніталій і лейоміоми матки ендометріоз займає третє місце в структурі гінекологічних захворювань і уражує 15-50% жінок репродуктивного віку, 30-40% хворих на ендометріоз мають безплідність.  За даними WERF (World Endometriosis Research Founadation cередня тривалість від появи  симптомів до постановки діагнозу становить 6,1 роки. Середній вік постановки діагнозу – 28 років.  Прояв ендометріозу больовим синдромом є у 65% пацієнток. Зниження продуктивності праці  сягає до 38%. Одним із основних завдань WERF вважає раннє виявлення і постановку діагнозу для початку адекватного лікування, яке суттєво відрізняється від лікування міоми матки.

 Мета. Визначення діагностичної цінності скринінгового ультразвукового обстеження матки  з використанням технології компресійної еластографії для визначання дифузних змін матки ендометріоїдного характеру.

Матеріали та методи.  Для досягнення поставленої мети проведено скринінгове обстеження  жінок віком від 20 до 65 років, які потребували диференціальної діагностики між ендометріозом та міомою матки. Контрольна група були жінки без скарг та клінічних проявів будь-якого гінекологічного захворювання.  Критеріями оцінки отриманих зображень  була еластографічна шкала, розділена на 4 групи: A, B, C, D. При чому А колір з високою еластичністю, а D – колір з низькою еластичністю. В першу чергу до уваги бралися ультразвукові ознаки дифузних змін  в В-режимі (ехоструктура, ехогенність, наявність гіперехогенних включень, асиметрія товщини стінок матки тощо). Всім пацієнткам додатково проведено ультразвукове обстеження матки та яєчників із використанням технології ElastoScan на апараті SonoAce R7. Еластографічне зображення  отримувалося шляхом компресії та декомпресії з амплітудою зміщення датчика 1-2 мм,  швидкістю руху датчика 2 рази в секунду, а також для порівняння використовувалась природна компресія, завдяки проходженню поряд з маткою клубової артерії, яка має достатню високу амплітуду скорочень - для створення компресійних хвиль

Результати.  

1.      В нормі матка чітко відмежована від навколишніх органів тонким рівномірно вираженим прошарком високої еластичності. Картування міометрію однорідне і забарвлене переважно кольором С. Ендометрій чітко відмежований від міометрію і представлений високоеластичною структурою (А).

2.      При дифузних змінах ендометріоїдного характеру візуалізується виражена мозаїчність з переважанням кольорів А та В. В залежності від розповсюдженості  ендометріоїдного процесу контур  матки може бути чітким або розмитим (зникає чіткий прошарок високоеластичності).

3.      При дифузних змінах міоматозного характеру  - мозаїчність слабо виражена. Переважають D  тони (низька еластичність). Тони С виражені незначно.

4.      Соноеластографія, як додатковий метод обстеження підвищує якість стандартного ультразвукового обстеження

5.      Наявність додаткових еластографічних критеріїв  дозволяє зменшити кількість необґрунтованих діагнозів.

Висновки.  Застосування еластографії в більшості випадків дозволяє підвищити інформативність ультразвукового обстеження і правильно сформулювати висновок  при виявленні дифузних змін міометрію, а також скоротити в часі процес діагностики та вибір тактики лікування.