НЕІНВАЗИВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУПУХЛИН У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Іванов І.Ю.1, Шамрай Г.О. 1, Шевчук В.І. 1, Зорич Д.Б. 2, Лозович В.А. 3, Капітанчук Ю.А. 4, Кордон О.П. 5

1   Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця, Україна;

2 Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр,        м. Вінниця, Україна;

3 Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування, м. Могилів-Подільський, Україна;

4   Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни, м. Вінниця, Україна;

5   Іллінецька центральна районна лікарня, м. Іллінці, Україна

 

Вступ. Рак молочної залози (МЗ) є гормональною пухлиною, в патогенезі виникнення якої велике значення має стан гормонального фону та кількість чутливих рецепторів в її залозистій тканині. Тому, вивчення гормонального статусу хворих з цією патологією є важливим критерієм у виборі подальшої тактики лікування та прогнозу захворювання. Одним із додаткових непрямих критеріїв визначення гормонального статусу пухлин МЗ може бути ультразвукова (УЗ) оцінка товщини її залозистого шару.

Мета дослідження. Встановити можливий взаємозв’язок між товщиною d залозистого шару МЗ у жінок, залежно від менструальної функції.

Матеріали і методи. Обстежено 66 жінок, хворих на рак МЗ, віком від 45 до           75 років. Всім пацієнтам виконувались УЗ дослідження МЗ з вимірюванням товщини залозистого шару в верхньо-зовнішньому квадранті та трепан-біопсія з гістохімічним визначенням гормонального статусу пухлини (якісна оцінка експресії рецепторів стероїдних гормонів). УЗ дослідження МЗ проводилося на апараті Ultima PA лінійним датчиком з частотою 7,5 МГц. Всі жінки були розподілені на дві групи, залежно від стану менструальної функції: в пременопаузі − 12 осіб, в постменопаузі − 54 особи.

Результати. Товщина залозистого шару МЗ у жінок в пременопаузі d1 варіювала у межах 13,21,8 мм, в постменопаузі величина d2 становила 7,80,9 мм, що відповідає літературним даним про зменшення товщини залозистого шару з віком та настанням менопаузи. Однак, порівнюючи отримані дані з нормативними показниками УЗ критеріїв здорових жінок, можна відмітити достовірне збільшення досліджуваного показника при розвитку злоякісної патології МЗ у жінок: в пременопаузі − на ∆1 = 56% (d1Cr = 20,62,8 мм), в постменопаузі − на ∆2 = 36% (d2Cr = 10,61,2 мм), що може свідчити про високу гормональну залежність пухлини. У результаті дослідження встановлено виражений прямий кореляційний зв’язок між збільшенням показника товщини d залозистого шару МЗ та ступенем експресії δ естрагенових та прогестеронових рецепторів у пухлині в обох групах (r1 = +0,753 та r= +0,628, при рівні значущості p < 0,05).

Висновки. Визначення товщини залозистого шару МЗ у жінок, хворих на рак МЗ, може використовуватись як допоміжний неінвазивний метод діагностики гормонального статусу пухлини. Збільшення товщини залозистого шару відносно нормативних показників (відповідно віку та наявності менструальної функції) підтверджує високий ступінь експресії рецепторів стероїдних гормонів пухлини.