ОЦІНКА СТАНУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РУБЦІВ МАТКИ ПІСЛЯ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ УШИВАННЯ МАТКИ
Ігнатишин Р.М., Кочержат В.І.

Бориславський пологовий будинок, Львівська область

Вступ.  Кесарський розтин – найчастіша абдомінальна операція. Побільшення частоти КР створює нову проблему, бо зростає число жінок із оперованою маткою, а рубець на матці часто є показанням до повторного втручання. Перебіг процесів загоєння визначається багатьма факторами: станом матері, технікою оперативного втручання, шовним матеріалом, тривалістю операції, об’ємом крововтрати і перебігом п/о-періоду. Останнім часом акушери все частіше зустрічаються з проблемою неповноцінності рубця на матці у віддаленому п/о – періоді і на етапі планування жінками наступної вагітності.

Матеріали і методи .  По даним літератури розвитку ускладнень при загоєнні рубців на матці сприяють:
·   «запальний» акушерський і гінекологічний анамнез (ендометрити, аднексити, мастити, інфекція рани,ерозії ш/м тощо), попередня неплідність;
·   технічні погрішності в ході операції: грубе виведення передлегливої частини, неякісне  накладення  непереривного шва, застосування реактогенного матеріалу, неадекватний гемостаз, тривалість операції більше 2 годин, наявність патологічної крововтрати.
Протягом 2012-2015 років на апараті Medison Accuvix трансабдомінальним і ТВ-доступом скринінгово обстежено 139 пацієнток з п/о-рубцями на матці у яких, при опитуванні, були відсутні «запальні» чинники ризику. Тобто могли мати місце технічні погрішності при КР. КР був виконаний від 1 до 7 років. Середній вік жінок склав 27 років.

Результати .  В якості критеріїв повноцінності рубця на матці розглядалися наступні ознаки:
·   типове розташування рубця
·   відсутність деформацій, «ніш», ділянок втягнення зі сторони серози чи порожнини матки
·   товщина міометрію в ділянці нижнього сегменту матки
·   відсутність гематом, сполучнотканинних і рідинних включень в структурі рубця
·   адекватний кровоплин, стан міхурово-маткової складки і параметріїв.
Найчастішим варіантом прояву неповноцінності рубця матки до вагітності була наявність «ніші», як правило зі сторони порожнини матки та витончення рубця із помірними фіброзними сполучнотканинними включеннями.

Рис. 1 – 2   Патологія п\о – рубця матки

При обстеженні жінок, прооперованих в пологовому будинку м. Борислава, результати обстежень позитивні, рубці повноцінні. В пологовому відділенні м. Борислава використовується методика накладання неперервного подвійного вікрилового шва із створенням зовнішньої серозо-мязевої погружної дублікатури. По результатах УЗ-обстежень дана методика забезпечує повноцінне формування п/о-рубця на матці після КР.                                  

Рис.3  Повноцінний п\о-рубець

Висновки.  Діагностика неповноцінності рубця на матці завжди складна. Проте, виявлення основних причин формування неповноцінного шва на матці після КР, усунення їх до і підчас операції та раннє проведення сучасних діагностичних і хірургічних заходів після операції дозволять покращити репродуктивний прогноз у жінок і зреалізувати їм дітородну функцію.