РОЛЬ І МІСЦЕ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ СОНОГРАФІЇ В СУЧАСНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Мошківський Г.Ю., Костилєв М.В.,  Терзова Т.Б., Щербина С.І., Дюбенко Т.К., Камінін І.В., Сухачов С.В.

 ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України, Київ

Вступ. З 1983 року в НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН, вперше у вітчизняній практиці започатковано використання черезшкірних ехоконтрольованих діагностичних і лікувальних втручань, що принципово змінило сам концептуальний підхід до лікування широкого загалу хірургічних захворювань черевної порожнини, заочеревенного простору та їх органів.

Мета. Покращення результатів лікування та підвищення рівня якості життя пацієнтів з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини шляхом впровадження в клінічну практику органозберігаючих альтернативних відкритим операціям транскутанних втручань під контролем ультразвуку.

Об'єкт і методи дослідження. Виконання основної частини роботи забезпечувалась використанням ультразвукових апаратів MyLab50, MyLab70, MyLab Clаss C (Italy); АLOKA SSD–1400, ProSound 3500 (Japan).

Черезшкірні втручання) використовувались нами при лікуванні простих та паразитарних кіст печінки, абсцесів печінки, механічної жовтяниці, кіст та абсцесів селезінки і нирок, гідронефрозу, гострого некротичного панкреатиту, післяопераційних ускладнень, метастазів печінки (РЧА) і т.п.

Результати та їх обговорення. Сумарний результат, проведених нами ехоконтрольованих черезшкірних втручань (пункції, дренування, комбінація методик) в радикальному лікуванні піогенних абсцесів печінки склав 96,9%, простих кіст печінки - 84,9%, позаорганних скупчень рідини - 92,5%.

Черезшкірні ехоконтрольовані втручання при вогнищевих формах гострого некротичного панкреатиту дозволяють суттєво понизити кількість ускладнень і рівень летальності.

Висновки. Застосування  у лікуванні ряду хірургічних патологій  ехоконтрольованих втручань дозволило значно поліпшити результати, підвищити його ефективність, покращити якість життя пацієнтів.