РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ДИФЕРЕНЦІЙНОМУ ДІАГНОЗІ ГІПЕРАНДРОГЕНІЙ

Ляшук П.М., Буймістр Н.І., Рибак О.В., Ляшук Р.П.

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

Вступ. Диференційну діагностику синдрому полікістозних яєчників (СПЯ)  найчастіше  проводять із адреногенітальним синдромом (АГС), оскільки основними продуцентами андрогенів, крім сітчастої зони кори надниркових залоз, є яєчники. СПЯ – одна із актуальних проблем сучасної гінекологічної ендокринології.

Мета. Оцінити роль ультразвукового дослідження (УЗД) яєчників у диференційній діагностиці СПЯ та АГЗ.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 88 пацієнток, з них із СПЯ – 57, з АГС – 31. Усім хворим, крім загальноприйнятих лабораторних досліджень, проводили визначення у крові рівня гормонів (гонадотропні, адренокортикотропний, кортизон, естрогени, тестостерон, дегідроепіандростерон, 17 – оксипрогестерон, антимюлеровий гормон) та УЗД яєчників і надниркових залоз на сканері EnVisor HD (Philis, Німеччина, 2007) з використанням широкосмугового лінійного датчика з частотою 5-12 МГц у режимі кольорового допплерівського картування.

Результати. Відомо, що для постановки діагнозу СПЯ необхідна наявність двох із трьох таких ознак: 1) порушення менструального циклу, безпліддя; 2) клінічні і /або біохімічні ознаки гіперандрогенії; 3) наявність полікістозних яєчників за даними УЗД (О.В.Рикова, 2015). У типових випадках СПЯ при УЗД нами виявлено симетричне збільшення обох яєчників (у 1,5 – 3 рази, об’єм > 9 см3) з формуванням у середині них і під капсулою множинних (більше 10) кістозних порожнин (фолікулів) розміром від 2 до 10 мм у діаметрі. Відмічалось також потовщення і підвищення ехогенності оболонок яєчників (В.Е.Гажонова, 1999; А.Л.Тихоміров, Д.М.Лубнин, 2007). У випадках АГС при УЗД яєчники не збільшені (об’ємом до 6 см3), ехогенність їх оболонок не змінена, у їх стромі виявлялися фолікули різного ступеня зрілості, що не досягали преовуляторного розміру – мультифолікулярні яєчники (Т.Ф.Татарчук, 2004); а надниркові залози у більшості випадків дифузно гіперплазовані, у вигляді гіпоехогенних утворень трикутної форми, оточених гіперехогенною жировою клітковиною (В.Е.Гажонова, 1999).

Висновок. Ультразвукове дослідження яєчників за своєю інформативністю можна вважати «золотим стандартом» діагностики синдрому полікістозних яєчників, що суттєво вирізняє їх з-поміж інших гіперандрогеній (андрогенітального синдрому).