СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЛАНТАРНОЇ ПЛАСТИНКИ ПРИ МЕТАТАРЗАЛГІЇ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Осадча Л. Є., Гай* Л. А., Турчин О. А.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

*Одеський національний медичний університет

ВСТУП. Метатарзалгія є однією з найчастіших причин звернень подологічних пацієнтів за медичною допомогою.МКХ -10 класифікує метатарзалгію як різновид ентезопатії переднього відділу стопи (М 77.4).Існує думка що причиною метатарзалгії є дегенеративні зміни плантарної пластинки (ПП) разом із тим не існує даних щодо інструментального аналізу структурно-функціонального стану плантарної пластинки у хворих з больовими синдромами переднього відділу стопи, що обумовило актуальність нашої роботи.

МЕТОЮ РОБОТИ є вивчення плантарної пластинки за допомогою УЗД у хворих з больовим синдромом переднього відділу стопи (ПВС), визначення ехосеміотики патології структур ПВС.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ. Ультразвукове дослідження проведено на ультразвукових сканерах AU 11 та HDI - 3500 (PHILLIPS, США) за допомогою лінійного мультичастотного датчика з діапазоном частот 6 - 12 МГц. Пацієнтів із мететарзалгією, зумовленою патологією плантарної пластинки (ПП) було 14, 100% яких становили жінки віком 46-75 років з локалізацією метатарзалгії під головками 2 – 3 плеснових кісток (всього 53 ПлФС). Оцінювали плантарну пластинку в сагітальній та аксиальній проекціях, контури проксимальних фаланг 2 і 3 пальців, головок 2 і 3 плеснових кісток

РЕЗУЛЬТАТИ. ПП представлена фіброзною структурою, яка фактично є підошовним відділом капсули плеснофалангового суглоба і утворює фіброзний гамак для головки плеснової кістки та попереджує перерозгинання у плеснофаланговому суглобі.

Критеріями оцінки ехограм ПВС на рівні 2 – го та 3 - го плеснофалангових суглобів були ехогенність, структура, однорідність, товщина плантарної пластинки на рівні головки плеснової кістки, чіткість контурів кортикальної пластинки плантарної поверхні проксимальної фаланги та головки плеснової кістки, ехогенність та структура сухожилків згиначів пальців.

У нормі ПП при поздовжньому скануванні візуалізувалась у вигляді однорідної структури з рівними контурами та чіткими межами, яка топографічно локалізувалась як частина капсули ПлФС. Товщина ПП на рівні головки 2 плеснової кістки становила 1.8-1.9 мм.

Початкові зміни плантарної пластинки при ПП при метатарзалгії проявлялись у вигляді помірного стоншення ПП до 1.4-1.6 мм з появою неоднорідності у вигляді дрібних гіперехогенних включень на тлі помірного підвищення ехогенності ПП.

Виражені дегенеративні зміни плантарної пластинки супроводжувались гіперехогенністю та неоднорідністю, стоншенням ПП менше ніж 1.4 мм.

Результати вимірювань товщини ПП наведені у таблиці.

Об'єкт

Товщина ПП, мм 

Значення р

 2ПлФС в     нормі (20)

1.85±0,01 (1.8-1.9)

 

2-4 ПлФС при   метатарзалгії (53)

1.82±0.07 (1.0-3.9)

0.67

2 ПлФС при метатарзалгії (27)

1.78±0.08 (1.0-3.1)

0.42

ВИСНОВКИ: Метатарзалгія є патологогічним станом, що проявляється болем під головками плеснових кісток і супроводжується структурними змінами плантарної пластинки капсули плеснофалангових суглобів, що відображають різні стадії дегенеративного процесу. Дегенерація ПП за даними ультразвукового дослідження проявляється у вигляді потоншення, нерівномірного підвищення ехогенності, та неоднорідності  структури .