УРГЕНТНА УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА СТАНУ ТОНКОЇ ТА ТОВСТОЇ КИШКИ

Шило В., Мамчич В., Гвоздяк М., Парацій З., Бондарчук Б., Павлюков Е., Чемеркіна І., Ріполовська О., Черняк О., Полосенко С.

Інститут ЛОР, КОКЛ, КЛШМД, НМАПО

 Вступ. Гостра хірургічна патологія черевної порожнини супроводжується змінами в кишечнику як первинного так і рефлекторного характеру. Наявність метеоризму кишечника обмежує проведення ендоскопічного та рентгенологічного обстеження травної трубки. Не зважаючи на незначне проникнення ультразвукових хвиль через стінку і гази кишечника поширюється використання ультразвукових досліджень (УЗД).   

Матеріал та методи обстеження. Здійснений аналіз проведених УЗД у хворих в різних лікувальних установах, що поступали в приймальні відділення з болями в животі та підозрою на гострі захворювання органів черевної порожнини. Відібрано 287 історій хвороби пацієнтів віком 20-90 років. Використовувались різні ультразвукові апарати з застосуванням конвексних (3,5-5,0 МГц) та лінійних (5,0-7,5 МГц) датчиків.

Результати обстежень та обговорення. Опрацьований алгоритм УЗД при гострій хірургічній патології органів черевної порожнини. Проведені в приймальному відділенні комплексні клініко-лабораторні та інструментальні обстеження доповнювались УЗД. Наявність стазу в шлунку та 12-палій кишці сприяє підсиленій пневмотизації петель тонкої та товстої кишки. Для зменшення проявів метеоризму призначали прийом extempore 2-3 таблеток еспумізану. Наявність рефлюксів є еквівалентом гострого стазу кишечника. При ознаках деструктивного панкреатиту відбувалось накопичення випоту в сальникову сумку, черевну та плевральну порожнину. При УЗД в період активної перфорації шлунку, ДПК вдається спостерігати наявність рідини біля їх стінок. При перитоніті, перфорації порожнинних органів спостерігається накопичення анехогенного вмісту між петлями кишечника та по бокових флангах черевної порожнини. Колір та склад дренованого чи пунктованого випоту давав підстави стверджувати про його патологічне походження.

            Потовщення стінок кишечника, набряк їх були проявом гострого запального процесу. При хронічному перебігу відбувається стоншення стінок. Звуження просвіту товстої кишки, виражена гіпоехогенність стінок може бути ознакою також і неспецифічного виразкового коліту. При хворобі Крона стінки кишки потовщені, гаустри відсутні, перистальтика пригнічена. Можливе розповсюдження хвороби і на стінки червоподібного відростку. Збільшення куполу сліпої кишки може бути проявом онкологічного ушкодження. Пухлинне збільшення в розмірах товстої кишки здатне викликати  непрохідність. При механічній непрохідності кишечника спостерігається ритмічне коливання вмісту в розширеному проксимальному відділі кишки без подальшого переміщення. При наявності завороту кишечника форма петлі набуває вигляду вісімки. При болях в гіпогастрії необхідно виключити позаматкову вагітність, апоплексію яєчників. Переміщення в черевну порожнину жовчі, кишкового вмісту сприяє виникненню гнійного перитоніту, який може спричиняти утворення абсцесів. З метою пошуку метастазування здійснювався огляд заочеревенного простору, гепато-панкреатичної зони та великого чепця. Розширення петель кишечника зі зміненою перистальтикою може бути наслідком токсичних впливів. Тромбоз мезентеріальних судин спричиняє стійкий прогресуючий парез з втратою життєздатності кишечника. У людей похилого та старечого віку спостерігається торпідність розвитку захворювання внаслідок генетичного захисту.

Висновки.
1.
Результати проведених термінових УЗД черевної порожнини при наявності метеоризму залежать від професійної спроможності лікаря і можуть додати інформацію про топографію та активність патологічних процесів.

2. Отримані ультразвукові еквіваленти мають поліетіологічний характер і тому потребують відповідної кваліфікаційної оцінки ургентними лікарями.