ВПЛИВ РОЗМІРІВ ВУЗЛА, СОНОГРАФІЧНОГО ПАТТЕРНУ ТА КІЛЬКОСТІ ВУЗЛІВ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ТАБ. ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дегтярюк М.В., Бубнов Р.В., Мухомор О.І.

Клінічна лікарня «Феофанія»

Вступ.

Відомі консенсуси щодо діагностичних алгоритмів для виявлення раку щитовидної залози (ЩЗ). Так згідно з останнім консенсусом American Thyroid Association's (ATA's) guidelines [1], критеріями для тонкоголкової аспіраційної біопсії (ТАБ) щитовидної залози є вузли з сонографічними паттернами високого та середнього рівня ризику (high and moderate suspicion sonographic pattern) розмірами понад 1 см; вузли розмірами менше 1 см та при виявленні сонографічних паттернів низького та дуже низького ризику не рекомендовані для пункції. Проте існуючі сьогодні нові підходи до діагностики та скринінгу раку на засадах предиктивної, профілактичної та персоніфікованої медицини ПППМ [2] вимагають перегляду дизайнів досліджень та протоколів.

Мета: оцінити значимість ТАБ під контролем УЗД для виявлення раку ЩЗ залежно від розмірів вузла, його сонографічного паттерну та кількості вузлів.

Матеріали та методи.

Ми включили в дослідження 82 пацієнта (38 чоловіків, 45 жінок., середній вік 54 роки). Критерії включення: пацієнти лікарні ‘Феофанія’, скеровані ендокринологом за наявністю вогнищевої патології ЩЗ, сонографічний паттерн щонайменше низького рівня ризику, незалежно від розмірів. Критерії виключення:сонографічний паттерн дуже низького ризику. УЗ сканування виконували за допомогою лінійного датчика з частотним діапазоном 7-10 МГц ультразвукового сканера HITACHI HV 900. ТАБ виконували з використанням голки 28g з експрес-цитологічним дослідженням, згідно уніфікованого протоколу.

Результати.

Результати представлені у таблиці 1. Серед вузлів розмірами менше 1 см з високим рівнем ризику злоякісну патологію виявлено у 23,1% (6/26); серед вузлів з середнім рівнем ризику – у 3,8% (2/53); серед вузлів розмірами понад 1,5 см випадків раку не виявлено. У 4 чоловіків та 3 жінок виявлено папілярну карциному ЩЗ (середній вік 58 років), у однієї жінки віком 33 роки - медулярну карциному та в однієї жінки віком 42 років - пухлину з вираженою атипією епітелію. При недостатній інформативності експрес-гістологічного дослідження було рекомендовано хірургічне лікування за способом описаним в [3]. Ускладнень ТАБ не зареєстровано.

Висновки.

За даними нашого дослідження:

·         рак ЩЗ може бути виявленим в дрібних вузлах за відсутності регіонарної лімфаденопатії;

·         сонографічний паттерн високого рівня ризику є значимою ознакою для виявлення раку в малих вузлах;

·         гендерних відмінностей не виявлено;

·         множинні вузли не є достовірним критерієм;

·         розміри вузла не є технічним обмеженням для ТАБ.

Враховуючи виявлення випадків раку у пацієнтів, яким за існуючими протоколами не рекомендована ТАБ, є необхідність проведення подальших досліджень (багатоцентрових рандомізованих) для забезпечення доказової бази для доповнення консенсусів, протоколів. Очевидним обмеженням даного дослідження є мала кількість пацієнтів.

Література

1.      Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133.

2.      Grech G, Zhan X, Yoo B, Bubnov R, Hagan S, Danesi R, Vittadini G, Desiderio DM: EPMA position paper in cancer: current overview and future perspectives. EPMA Journal 2015, 6:9.

3.      Пат. № 63401U, Україна. Спосіб хірургічного лікування новоутворень щитоподібної залози при недостатній інформативності експрес-гістологічного дослідження МПКA61B 17/00 (2011.10) / Винах.: Супрун Ірина СергіївнаЛюткевич Олександр ВалерійовичКоваленко Андрій Євгенович, Дегтярюк Марина Василівна - опубл. 10.10.2011, бюл. № 8, 2011р. 

Таблиця 1

Результати ТАБ залежно від розмірів вузла, сонографічного паттерну та кількості вузлів

Виявлена патологія

Розміри вузла

Множинні вузли *

Менше 1 см

1-1,5 см

Більше 1,5 см

 

Карцинома

6

-

3

2

сонографічний паттерни високого рівня ризику

6

-

-

2

сонографічний паттерни середнього рівня ризику

 

 

1

-

сонографічний паттерни низького рівня ризику

 

 

2

1

Доброякісна патологія

18

33

44

25

Тиреоїдит

-

8

11

7

Неінформативні

2

4

6

5

Всього

26

37

53

27

* серед усіх груп.