Эхокардіографія

Неінвазивна діагностика псевдонормального/рестриктивного та нормального трансмітрального потоку за допомогою індексу Теі

Індекс Теі дозволяє проводити неінвазивну диференціацію псевдонормального/рестриктивного та нормального мітрального кровотоку

Спектральний пульсовий тканинний доплер в діастолу: спосіб поліпшення розуміння та оцінки діастолічного розслаблення лівого шлуночка.

ТД відіграє важливу роль у дослідженні та оцінці діастолічної функції. Однак, інформація отримана за допомогою ТД має бути інтегрована з іншими ехокардіографічними даними, оскільки її діагностична точність залишається незадовільною.