Тканинний доплер другої генерації з куто-коригованим кольоро-кодованим зміщенняим стінок для кількісної оцінки регіональної лівошлуночкової функції

Для перевірки гіпотези, що новий підхід до тканинного доплера (ТД) з використанням корекції кута та трансформацією даних щодо швидкостей у дані кольоро-кодованого зміщення, може об'єктивізувати визначення регіонарної лівошлуночкової функції, в експериментах in vitro вивчалася осциллюча ехо-мішень, що дуже точно контролювалася мікрокроковим механізмом. Зміщення відбувалися з кроком від 1 до 15 мм (60-130 циклів/хв) під кутом 00 та 450 до ехо-трансдюсера. Спеціальне програмне забезпечення трансформувало дані ТД у дані по зміщенню. Потім досліджувалися 65 осіб: 35 з аномаліями рухомості стінок та 30 – з групи нормального контролю. Результати порівнювалися з незалежною візуальною оцінкою та маркерним вимірюванням екскурсії ендокарда на зображеннях сірої шкали. При візуалізації зміщення in vitro результати чітко корелювали з істинним зміщенням (r = 0,99, р <0,0001). У людей, пікове трансмуральне зміщення відрізняло норму (6,3 ± 3,2 мм) від гіпокінезії (2,7 ± 1,8 мм, р <0,05), гіпокінезію від акінезії (0,4 ± 1,2 мм, р <0,05) та акінезію від дискінезу (-1,9 ± 1,2 мм, р <0,05). Нормальне субендокардіальне зміщення становило 5,9 ± 2,9 у порівнянні з 4,0 ± 3,9 мм у епікардіальних шарах (р<0,01). Цей градієнт зміщення був відсутнім у патологічних сегментах. Дані по зміщенню корелювали з вимірюванням екскурсії ендокарда маркерами (парастернальний доступ: R = 0,86, всі доступи: R =0,79, обидва р <0,0001). Загальна точність візуалізації зміщення становила 82% (к = 0,71) у порівнянні з 66% (к = 0,43) для візуальної оцінки за допомогою маркерних даних в якості стандарту відліку. Візуалізація зміщення з корекцією кута була кращою, ніж рутинна візуальна оцінка та є перспективним новим методом кількісної оцінки регіонарної лівошлуночкової функції.

Джерело: American Journal of Cardiology, 1 September 2003, Volume 92, Issue 5 Pages 554-560