Порівняння внутрішньовенної міокардіальної контрастної ехокардіографії та низько-дозової добутамінової ехокардіографії для прогнозування функціонального відновлення лівого шлуночка після гострого інфаркта міокарду

Акінезія після гострого інфаркта міокарду (ІМ) може бути зворотною або незворотною. Розрізнення цих 2 станів в ранні строки після гострого ІМ є складним, але клінічно важливим. Попередні дослідження показали, що міокардіальна контрастна ехокардіографія (МКЕ) та низько-дозова добутамінова ехокардіографія (ДЕ) можуть бути корисними за цих умов. Однак, мало даних щодо відносної та комбінованої цінності цих методик. Метою даного дослідження було порівняння корисності внутрішньовенної Мке у реальному часі та низько-дозової ДЕ щодо раннього передбачення функціонального відновлення акінетичного міокарда після гострого ІМ. Було досліджено 37 пацієнтів через 3±2 дні після гострого ІМ. Кожному пацієнтові було проведено МКЕ у реальному часі з використанням внутрішньовенної інфузії перфлутренових мікропухирців. Відразу після цього виконувалася низько-дозова ДЕ. Контрастна опацифікація та рухомість стінок оцінювалися досвідченими дослідниками, які не знали клінічних данних. Повторна ехокардіографія виконувалася через 51±19 днів і рухомість стінок у спокої оцінювалася дослідником, що не знав клінічних даних. Нормальна контрастна опацифікація передбачала функціональне відновлення при позитивному пердбачувальному значенні 63%, негативному пердбачувальному значенні 73% та точності 66%. Залишкова скорочуваність під час низько-дозової ДЕ мала позитивне передбачувальне значення 82%, негативне передбачувальне значення 72% і передбачувальну точність 76%. Коли обидва тести узгоджувалися (64%), то вони мали позитивну передбачувальну цінність 81%, негативну передбачувальну цінність 85% та передбачувальну цінність 83%. Низько-дозова ДЕ була кращою, ніж внутрішньовенна МКЕ щодо передбачення функціонального відновлення акінетичного міокарда після гострого ІМ, але комбінація обох методів посилює передбачувальну точність.

Джерело: American Journal of Cardiology, 1 September 2003, Volume 92, Issue 5 Pages 504-508