Надійність вимірювання систолічної функції лівого шлуночка за допомогою ехокардіографії: системний огляд 3 методів.

 

Обгрунтування:

Акуратна оцінка систолічної функції лівого шлуночка (ЛШ) має важливе значення при діагностиці та лікуванні серцевої недостатності. Ехокардіографія є методикою, що на теперішній час, найчастіше для цього використовується.

 

 

Методи:

Було виконано системний огляд даних щодо точності 3 ехокардіографічних методик – метода Сімпсона (Simpson), індексу рухомості стінок та суб’єктивної візуальної оцінки – у порівнянні з радіонуклідною або контрастною вентрикулографією для оцінки фракції викиду ЛШ (ФВЛШ).

 

 

Результати:

Було ідентифіковано 25 досліджень, з яких було отримано дані щодо узгодженості між ехокардіографічними та референтними методиками. Ще 18 досліджень надали тільки дані по кореляції. Для метода Сімпсона границі узгодженості Bland-Altman (95% НГ) становили від ФВЛШ ±7% до ±25% (медіана ±18%); для ІРС від ±13% до ±20% (медіана ±16%); та для суб’єктивної візуальної оцінки від ±16% до ±24% (медіана ±19%). Суб’єктивна ехогенність, етіологія основного захворювання та використання додаткових візуалізаційних методик, включаючи зображення в режимі другої гармоніки та контрастні препарати, ймовірно впливають на точність різних методик. Жоден з методів не призводив до значной системної недо- чи переоцінки ФВЛШ.

 

 

Висновок:

Ці дані мають важливе значення для обстеження при серцевій недостатності та для практики проведення і інформування в ехокардіографії

 

Джерело: American Heart Journal September 2003, Volume 146, Issue 3 Pages 388-397