Ішемічна хвороба серця

Оцінка життєздатності міокарда

Оцінка життєздатності міокарда за допомогою ультразвукових методик. Роль стрес-ехокардіографії, акустичної денситометрії, постсистолічного потовщення, тканинного доплера.