Застосування міокардіальної контрастної ехокардіографії з використанням низько-енергетичної постійної візуалізації в ранні строки після гострого інфаркта міокарду для передбачення пізнього функціонального лівошлуночкового відновлення

Мікроваскулярна перфузія є необхідною складовою для забезпечення життєздатності в ранні строки після гострого інфаркту міокарда (ІМ). Для адекватної оцінки міокардіальної перфузії повинні визначатися як міокардіальний кровообіг, так і його швидкість. Внаслідок високої швидкості розгортки кадру низько-енергетична постійна міокардіальна контрастна ехокардіографія (МКЕ) може швидко визначати ці параметри міокардіальної перфузії. Автори припустили, що методика може точно відрізнити некротичний міокард від життєздатного міокарду після проведення реперфузії при гострому ІМ. Відповідно 50 пацієнтам було проведено низько-енергетичну постійну МКЕ з використанням внутрішньовенного введення ехо-контрасту Optison (Amersham Health, Amersham, Middlesex, Велика Британія) через 7-10 днів після гострого ІМ. Міокардіальна перфузія (контрастна опацифікація, що оцінювалася протягом 15 циклів після знищення мікропухирців високоенергетичним імпульсом) та потовщення стінки оціювалися на початку дослідження. Регіональна та глобальна лівошлуночкова (ЛШ) функція повторно визначалися через 12 тижнів. З 297 дисфункціональних сегментів, МКЕ не виявила контрастного покращення протягом 15 циклів у 172 сегментах, серед яких у 160 (93%) не спостерігалося покращення функції. При МКЕ було виявлено контрастну опацифікацію протягом 15 циклів у 77 сегментах, серед яких у 65 (84%) не спостерігалося відновлення функції. Чим більша була поширеність та інтенсивність контрастної опацифікації, тим кращою була фунекція ЛШ на 3 місяці (р <0,001, R = -0,91). Майже у всіч пацієнтів (94%) з перфузією <20% у дисфункціональному міокарді (який оцінювався по різним граничним значенням) не спостерігалося покращення функції ЛШ. МКЕ та піковий рівень креатинкінази були незалежними предикторами функціонального відновлення (р <0,001). Таким чином, низько-енергетична МКЕ є точним та швидким експрес-методом ідентифікації мікроваскулярної перфузії після гострого ІМ. Ця методика може використовуватися для того, щоб достовірно прогнозувати пізнє відновлення функції у дисфункціональному міокарді після гострого ІМ.

Джерело: American Journal of Cardiology, 1 September 2003, Volume 92, Issue 5 Pages 493-497