Неінвазивна діагностика псевдонормального/рестриктивного та нормального трансмітрального потоку за допомогою індексу Теі

Обгрунтування. Диференціація псевдонормального/рестриктивного типу потока від нормального трансмітрального потоку залишається важливою клінічною проблемою. Псевдонормальний/рестриктивний потік, як правило, пов’язаний с лівошлуночковою дисфункцією, яка може бути визначена за допомогою доплерівського Tei індексу, що комбінує систолічну та діастолічну функцію. Таким чином, метою даного дослідження була перевірка можливості диференціювання за допомогою Tei індексу псевдонормального/рестриктивного від нормального мітрального потоку.

Методи. У 26 пацієнтів з передньо-перегородковим гострим інфарктом міокарда та співвідношенням швидкості раннього діастолічного трансмітрального потоку (Е) та швидкості пізнього діастолічного трансмітрального потоку (А) Е/А 1, за допомогою доплерівської ехокардіографії визначалися об’єми лівого шлуночка, Е і А, час зниження Е, індекс Теі, що визначається як сума часу ізоволюмічного скорочення та розслаблення, розділена на час викиду, а також при катетеризації визначався тиск заклинювання легеневих капілярів. Псевдонормальний/рестриктивний трансмітральний потік визначався як Е/А і1 з тиском заклинювання легеневих капілярів > 12 мм рт ст Результати. Всього було 19 та 7 пацієнтів з псевдонормальним/рестриктивним та нормальним трансмітральним потоком. Серед показників лівошлуночкової функції, індекс Теі мав найкращу кореляцію з тиском заклинювання легеневих капілярів (r2 = 0,66, P < 0,0001). При індексові Теі і0,55, в якості критерію псевдонормального/рестриктивного мітрального кровотоку, цей діагноз має чутливість, специфічність та точність 84%, 100% та 88%, відповідно

Висновок. Індекс Теі дозволяє проводити неінвазивну диференціацію псевдонормального/рестриктивного та нормального мітрального кровотоку

Journal of the American Society of Echocardiography, Dec 2003, 16: 1231-36