Гепатобіліарна система

Роль ультразвукового исследования в диагностике хронических гепатитов

Роль ультразвукового дослідження в діагностиці хронічних гепатитів

Вивчено діагностичну цінність методу УЗД при хронічному гепатиті. Установлено, що чутливість методу складає 23,6%, специфічність – 72,3%, позитивна передбачувальна цінність, – 44,7%, негативна передбачувальна цінність - 50,0%. Частота виявлення ехографічних ознак, що описані як типові для хронічного гепатиту, вірогідно не відрізнялася від такої при відсутності захворювань печінки. Зроблено висновок, що УЗД печінки не є достатнім для діагностики хронічного гепатиту, оцінки його стадії й активності але, унаслідок своєї неінвазивності, нешкідливості і приступності, може бути корисно у встановленні показань до подальшого обстеження.