Ультразвукове дослідження вагітності

 1. Перше скринінгове УЗД виконується з 10-11 до  14 тижнів вагітності (оптимальний термін 12 тижнів).
 2. При відсутності показань УЗ дослідження до 10 тижнів не проводиться.

 

Показання для УЗД до 10 тижнів вагітності:

 • Клінічні або ехоознаки загрози переривання вагітності
 • Невідповідність акушерського та ультразвукового термінів вагітності:
  - відставання - (вагітність, що не розвивається, позаматкова вагітність)
  - прискорення - (об'ємне утворення, трофобластична хвороба, багатоплідна вагітність)
 • Підозра на ектопічну вагітність
 • Аномалії розвитку матки
 • Об'ємні утворення в малому тазі
 • Вагітність після репродуктивних технологій (екстракорпоральне запліднення)
 • Звичне невиношування вагітності в ранні терміни вагітності в анамнезі

 

Показання для поглибленого дослідження в спеціалізованих закладах.

 • Невідповідність розмірів ембріону акушерському терміну вагітності більше 2 тижнів та непропорційний розвиток окремих структур в терміні 12-14 тижнів
 • Товщина шийної складки більше 3 мм
 • Виявлення аномалій розвитку структур ембріону
 • Багатоплідна вагітність (більше 2) та непропорційний розвиток ембріонів
 • Моноамніотична багатоплідна вагітність
 • Супутні захворювання матері (цукровий діабет, хронічні захворювання нирок та сечовидільних шляхів, артеріальна гіпертензія, генетичні захворювання, психічні захворювання, негативний Rh-фактор)

 

Фетометрія в першому триместрі вагітності.

Протокол УЗ дослідження у 10-14 тижнів крім оцінки матки, вмісту плідного міхура (хоріона, амніона, жовточного міхура, екзоцелома) та яєчників (придатків) /як до 10 тиж./ має обов’язково включати морфологічну оцінку плоду.

1.0. Обов’язкову біометрію.

1.1. Куприко-тімячковий розмір (КТР) - суворо у сагітальній площині.

1.2. Біпарієтальний розмір (БПР), лобно-потиличний розмір (ЛПР), окружність голови (ОГ), діаметр живота (ДЖ) та окружність живота (ОЖ), довжина стегна (ДС).

2.0. Оцінку анатомічних структур.

2.1. Кісток склепіння черепу та хребта.

2.2. Наявність серединного М-еха (серпа), хороїдів (у вигляді “метелика”), мозкових міхурів, таламусу та мозочка.

2.3. Структур обличчя - наявність 2 орбіт, оцінка профілю плоду - наявність кісток носа та їх розміри (оцінка суворо у сагітальній площині згідно методики - відповідний масштаб, кут інсонації тощо).

2.4. Оцінка шиї та виміру комірцевого простору (суворо у сагітальній площині, згідно методики вимірювань до десятих долей мм), оцінка відповідно до номограм (термін гестації та КТР).

2.5. Оцінка серця: локалізація у лівому квадранті грудної порожнини, вісь (45+15 градусів), розміри, площа, наявність 4 камер та їх співвідношення (по можливості оцінка магістральних судин у зрізі через 3 судини - наявність 3-х судин, розташованих по одній лінії). Оцінка частоти серцевих скорочень.

2.6. Оцінка внутрішніх органів: наявність гіпоехогенного міхура шлунку у лівому верхньому квадранті живота.

2.7. Оцінка передньої черевної стінки; можлива наявність фізіологічної кили до 12 тижнів, її розміри.

2.8. Наявність обох нирок та сечового міхура (в нормі розміри міхура до 8 мм).

2.9. Наявність верхніх та нижніх кінцівок (з 3-ма сегментами) зліва та справа.

2.10. Оцінка локальних та загальних рухів плоду.

Висновок:

Рекомендації:

Ультразвукове дослідження у другому та третьому триместрах вагітності.

1.Показання до УЗ-дослідження:

 • Скринінгове дослідження в термінах 20-22 та 32-34 тижні вагітності
 • Клінічні ознаки загрози переривання вагітності (незалежно від терміну)
 • Динамічне спостереження при ускладненому перебігу вагітності (гестоз, затримка росту плоду, анемія, цукровий діабет, імуноконфліктна вагітність, маловіддя, багатовіддя, фето-фетальниййй трансфузійний с-м тощо)
 • Інвазивні втручання під контролем ультразвуку
 • Невідкладні стани: підозра на внутрішньоутробну загибель плоду, відшарування плаценти тощо)

 

2. Підготовка до дослідження.

Скринінгове дослідження у другому та третьому триместрах спеціальної підготовки не потребує. Якщо в завдання УЗ-дослідження входить оцінка стану післяопераційного рубця на матці або стан внутрішнього вічка при загрозі переривання рекомендується виконати трансвагінальне дослідження.

3.Методика ультразвукового дослідження та  фетометрія у другому та третьому триместрі.

Основним доступом є трансабдомінальний.

Трансвагінальні або трансперінеальні дослідження можуть використовуватись для деталізації стану шийки матки та передлежачих частин плоду.

Визначається

 • кількість плодів,
 • положення плоду в порожнині матки (повздовжнє, косе, поперечне, нестійке) та
 • передлежання (головне, тазове).

 

Виконується вимірювання основних фетометричних показників та оцінюється їх відповідність терміну вагітності:

 • БПР голівки - поперечний зріз на рівні візуалізації таламусу,
 • ОГ - на тому ж рівні,
 • ДЖ та ОЖ - поперечний зріз на рівні візуалізації пупкової частини лівої портальної вени, включаючи товщину шкіри з обох боків,
 • ДС - стегнова кістка по довгій вісі з вимірюванням її довжини.
  Додатково:
  • ДП довжина плеча;
  • довжина передпліччя та
  • гомілки.
 • За допомогою комп’ютерних програм або таблиць можливо розрахувати передбачену вагу плоду.

Вивчають ультразвукову анатомію плоду:

 • цілісність кісток черепа,
 • в поперечних зрізах голівки - симетричність обох півкуль головного мозку,
 • серединні анехогенні структури:
  • ІІІ шлуночок,
  • порожнина прозорої перетинки,
  • ширину бокових шлуночків мозку - в нормі до 10мм, при їх розширенні
  • додатково вимірюють висоту тіл шлуночків, яка в нормі складає до 7 мм,
  • візуалізація задньої ямки,
  • мозочка та
  • великої цистерни з вимірюванням при необхідності діаметра великої цистерни та ширини мозочка, яка до 20 тижнів відповідає терміну гестації, (подалі на 2-4 мм випереджає термін гестації) ІV шлуночок.
 • Оцінюється стан лицьових структур:
  • наявність двох орбіт,
  • профіль - кістки носа та їх довжина (оцінка відповідно номограм),
  • носогубний трикутник.
 • Оцінюються товщина потиличної складки (до 22 тиж.) у поперечній площині.

В поперечних зрізах тулуба:

 • в грудній порожнині
 • однорідність структури легень,
 • візуалізація 4-камерного перетину серця з оцінкою
  • локалізації,
  • вісі,
  • розмірів в площі відносно площі грудної клітини (в нормі до 30%),
  • співвідношення камер;
  • відсутність/наявність септальних дефектів,
  • рівень атріовентрикулярних клапанів.
  У верхньому середостінні
  поперечний зріз 3-х судин, розташованих по одній лінії, з послідовним зменшенням діаметра судини:
  • легенева артерія незначно більше
  • аорти, яка більше
  • верхньої полої вени та
  додатково зріз через 3 судини на рівні дуги аорти та трахеї (в нормі легенева артерія та аорта утворюють “V”-образну конфігурацію; трахея локалізована праворуч)

У сагітальній площині виконується оцінка

 • повздожнього перетину дуги аорти;
 • оцінюється частота та ритмічність серцевих скорочень.
 • По можливості виконується оцінка вихідних трактів лівого та правого шлуночків по довгій вісі серця.
 • Оцінюють безперервність купола діафрагми.

В черевній порожнині - візуалізація

 • шлунка,
 • кишківника,
 • печінки,
 • обох нирок,
 • місця виходу пуповини з оцінкою кількості судин,
 • стан передньої черевної стінки,
 • візуалізація сечового міхура.

Хребет обстежується на всьому протязі шляхом отримання повздовжніх (або фронтальних) та поперечних зрізів з демонстрацією трьох точок скостеніння хребців.

Візуалізуються кінцівки з оцінкою наявності трьох сегментів:

 • плечо (стегно),
 • передпліччя (гомілка),
 • кість (стопа) та
 • вимірюванням довжини довгих трубчастих кісток:
 • довжина плеча,
 • передпліччя,
 • стегна,
 • гомілки та
 • довжина стопи (оцінюється наявність, довжина, форма, цілісність та ехогенність трубчатих кісток).

Оцінюють кількість навколоплідних вод, вираховують амніотичний індекс шляхом додавання висоти рідини в повздовжніх зрізах в правих та лівих верхніх та нижніх квадрантах порожнини матки, який в нормі становить від 9 до 22; в середньому 14-17.

Оцінюють плаценту

 • локалізацію (в т.ч. по відношенню до внутрішнього вічка),
 • структуру та
 • товщину (до 37 тиж. товщина у мм відповідає тижням вагітності),
 • вказують її ступінь зрілості,
 • візуалізують місце прикріплення пуповини та
 • кількість судин,
 • ознаки обвиття пуповини.

При підозрі на вади розвитку плоду, затримку внутрішньоутробного розвитку виконується розширена фетобіометрія та допплерографічне дослідження матково-плацентарно-плодового артеріального кровотоку в умовах спеціалізованих закладів пренатальної діагностики.

Обов'язково виконується загальний огляд матки та придатків з метою оцінки

 • тонусу стінки матки,
 • наявності структурних змін, а також оцінюється
 • довжина шийки матки, яка в нормі становить більше 3 см,
 • стан внутрішнього вічка та
 • цервікального каналу.

 

4.Протокол ультразвукового дослідження у другому та третьому триместрі вагітності.

 

Дата останньої менструації (передбачуваний акушерський термін вагітності).

Кількість плодів.

Положення, передлежання плоду.

Фетобіометрія:

Біпарієтальний розмір голівки (БПР) - мм,  лобно-потиличний розмір (ЛПР) - мм, окружність голівки (ОГ) - мм, ширина мозочка - мм, окружність живота (ОЖ) - мм, (або два розміри у взаємно перпендикулярних площинах - мм),  довжина стегна - мм (додатково: довжина плеча, довжина кісток, передпліччя та кісток гомілки, довжина стопи).

Пропорційність та відповідність терміну вагітності.

Органи та системи плоду:

Цілісність кісток черепа та хребта.

Морфологія мозку: симетричність півкуль, серединні анехогенні структури, порожнина прозоврої перетинки, бокові шлуночки (ширина, при необхідності висота тіл), стан задньої черепної ямки: мозочок, велика цистерна.

Структури обличчя: орбіти, між орбітальний індекс кістки носа (розмір), носогубний трикутник (цілісність).

Органи грудної порожнини: ехоструктура легень, 4-камерний зріз серця: локалізація, вісь, розміри, площа, співвідношення камер, атріовентрикулярні клапани. Зріз через 3 судини: розташування, діаметр перетинки судин; зріз через 3 судини на рівні дуги аорти та трахеї, повздожній зріз дуги аорти.

Органи черевної порожнини: безперервність купола діафрагми,

шлунок, кишківник, печінка, стан передньої черевної стінки, нирки, (розміри мисок) сечовий міхур.

Кінцівки: наявність 3-х сегментів, деформації, редукція, ехогенність (аномалії).

Наявність вад розвитку плоду, транзиторних аномалій та специфічних ехографічних ознак (УЗ-маркерів) хромосомних аномалій та внутрішньоутробного інфікування.

Пуповина: кількість судин, обвиття, місце прикріплення пуповини до плаценти.

Плацента: локалізація відносно стінок матки та внутрішнього вічка, товщина, ехоструктура, ступінь зрілості (0-3).

Кількість навколоплідних вод: амніотичний індекс.

Шийка матки: довжина (в мм), стан внутрішнього вічка та цервікального каналу.

 

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ :(не)задовільні ________________________________________________

ВИСНОВОК: ______ плідна вагітність (не)живим плодом у _______________________________ передлежанні,

по біопараметрам відповідним __тиж. гестаційного віку, (малий, великий для свого гестаційного віку)

__________________________________________________________________________________________________

(Не)маються прояви затримки росту плоду, тип _____________________________________________________

ступінь__________, випередження росту плоду ______________________________________________________

ОСОБЛИВОСТІ, УЗ-МАРКЕРИ: _________________________________________________________________________

Межеві аномалії __________________________________________________________________________________

Грубі ВВР плоду в даному терміну (не)виявлені ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Допплерометрія (не) додається ____________________________________________________________________

КОМЕНТАР: ________________________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦІЇ: ____________________________________________________________________________________