Ультразвукове дослідження передміхурової залози та сім’яних пухирців

Показання до трансректального УЗ-дослідження   (ТРУЗД):

  • профілактичне дослідження пацієнтів старше 60 років (щорічно);
  • наявність клінічних симптомів  і лабораторних даних захворювань передміхурової залози і/або сім'яних пухирців;
  • динамічний контроль лікування пацієнтів з діагностованими захворюваннями передміхурової залози і/або  сім'яних пухирців;
  • зниження  фертильності;
  • поєднання дослідження з інтервенціонними втручаннями на передміхуровій залозі.

Основні положення програми скрининга і контроля лікування рака передміхурової залози:

  • щорічне  ТРУЗД пацієнтів старше 60 років;
  • регулярне ТРУЗД (кожні 6 місяців) у хворих на рак передміхурової залози на фоні комбінованого лікування.

Протипоказання  до  дослідження:

наявність захворювань анального отвору і ампули прямої кішки, що викликають труднощі або неможливість  введення ректального ультразвукового датчика.

Підготовка   до  дослідження:

використання мікроклізми для очищення ампули прямої кішки.

Методика  ультразвукового дослідження:

Для ТРУЗД використовуються кавітальні (полосні) конвексні датчики з частотою в діапазоні 5-9 МГц. Ультразвукове дослідження починають з оцінки зображення у  В-режимі. При цьому отримують стандартні зображення передміхурової залози: в поперечній та продольній проекціях, проводять вимірювання розмірів та об'єму залози.

В режимі сірої шкали оцінюють: симетричність залози; стан власної та хірургічної капсул залози; структуру паренхіми залози; симетричність, розміри  та структуру сім'яних пухирців; стан простатичної частини уретри.  При виявленні  ділянок зміненої ехогенності  і/або структури  детально  описують їх локалізацію (по відношенню до центральної або періферічної ділянкам капсули залози),  ехогенність, структуру  та  розміри.

З використанням методик ЦДК  та  ЕК  проводять оцінку ходу  і напрямку  інтрапростатичних судин; щабель та симетричність васкулярізації  паренхіми  залози.  При виявленні ділянок  зміненої ехогенності  і/або  васкулярізації  описують  щабель їх  васкулярізації  в порівнянні  з  контралатеральною ділянкою залози, наявність деформації судин в ділянці.  Оцінюють діаметр вен періпростатичного сплетіння, значення  лінійної швидкості кровотоку в них.

Сім'яні  пухирці сканують в поперечній і продольній проекціях, проводять  вимірювання їх діаметру.

В режимі сірої шкали оцінюють: симетричність сім'яних  пухирців, контури, діаметр, структуру;  діференціровку від паренхими залози.

УЗ - картина незміненої  передміхурової залози та сім'яних пухирців.

Передміхурова залоза за розмірами:  поперечний - 2,7-4,3 см,  переднє-задній - 1,6-2,3 см,  верхнє-нижній - 2.4-4,1 см.  Об'єм - до 25 см.куб. У пацієнтів старше 50 років - до 30 см.куб.

Структура паренхіми передміхурової залози однорідна. Ехогенність центральної  і передньої фібромишечних зон знижена в порівнянні з ехогенністю періферічної зони. В режимі ЕК судинний малюнок залози симетричний  в  обох долях залози, хід судин не деформований, судини розподілені рівномірно.

При дослідженні  в поперечній  та продольній  проекціях сім'яні пухирці  візуалізуються у вигляді  трубчастих симетричних структур в середньому на протязі до 0,5 см, діаметром не більше 1,0 см. Контури їх чіткі, структура однорідна. В проксимальних відділах сім'яні пухирці  чітко  відрізняються від паренхими залози. Часто візуалізуються проксимальні відділи сім'явиносних протоків, що розташовані медіальніше  сім'яних пухирців  діаметром до 0,5 см, з чіткими контурами та однорідною структурою.

Протокол ультразвукового дослідження.

ТРУЗД   передміхурової залози та сім'яних пухирців  з  оцінкою  васкулярізації  та гемодинаміки.

Передміхурова залоза:

розміри (поперечний - _____см,  верхнє-нижній - _____см, передньо-задній - ______см).  Об'єм ______см.куб. 

Контури. 

Форма. 

Симетричність на поперечному зрізі. 

Цілісність  капсули. 

Внутрішня ехоструктура залози:  структура  центральної  та періферічної  частин. 

Стан  простатичної  частини уретри. 

Стан  періуретральних тканин.

Судинний малюнок передміхурової залози в режимі ЕК: симетричність  і  характер  розповсюдженості  судин, ступінь васкуляризації.

Сім'яні пухирці:

симетричність,

структура,

поперечний діаметр.

При наявності клінічної картини запального процесу придатка і/або яєчка рекомендовано динамічний УЗ- контроль (на фоні лікування, що проводилося).

Стаття у форматі .rtf (23,7 Kb)