Київське регіональне відділення Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики

Київське регіональне відділення Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики створено рішенням установчої конференції уповноважених представників медичних установ м. Києва 17 березня 2003 р. В своїй діяльності регіональне відділення керується Статутом Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики. Керівним органом регіонального відділення Асоціації є Виконком, який обирається на конференції шляхом відкритого голосування членів Асоціації.

Напрямки роботи

 • Підвищення рівня професійної підготовки лікарів ультразвукової діагностики шляхом проведення регулярних шкіл-семінарів з різних напрямків ультразвукової діагностики, обговорення випадків із практики, практикумів на сучасному ультразвуковому обладнанні на базі учбових центрів м. Києва.
 • Організація школи молодого фахівця з ультразвукової діагностики.
 • Створення бази даних членів Київського регіонального відділення Асоціації.
 • Оформлення та видача посвідчень члена Асоціації.
 • Участь в роботі конгресів, конференцій згідно плана Української Асоціації фахівців з ультразвукової діагностики, Українського Допплерівського клубу, Асоціації радіологів України.
 • Консультативно-методична допомога лікарям ультразвукової діагностики - членам Асоціації.
 • Правова підтримка членів Асоціації.
 • Ознайомлення із станом ультразвукової служби на місцях.

Виконком Київського регiонального вiддiлення Асоцiацiї фахiвцiв з ультразвукової дiагностики

 1. Волик Нелла Кузьмiвна - голова
  Мiсце роботи: НМУ iм.О.О.Богомольця, ЦМКЛ, корп. №7. e-mail: volik@mail.kar.net
 2. Погодаєва Галина Антонiвна - зам. голови з органiзацiйної роботи
  Мiсце роботи: полiклiнiка №1 ДУС, тел. 294-3492, e-mail: pogodaeva@ukr.net
 3. Федоренко Антонiна Василiвна - зам. голови з органiзацiйної роботи
  Мiсце роботи: Київський мiський консультативний дiагностичний центр, тел. 432-1711
 4. Динник Олег Борисович - керiвник вiддiлу IT-технологiй
  Мiсце роботи: МНПО "Київмiськбуд", тел. 270-1435, 249-8022 e-mail: dynnyk@ultrasound.net.ua
 5. Кригiн Юрiй Анатолiйович - пiслядипломна освiта
  Мiсце роботи: КМАПО iм.Шупiка, дитяча клiнiчна лiкарня №1, тел. 412-7756
 6. Бойко Наталiя Михайлiвна - секретар Асоцiацiї
  Мiсце роботи: Центральна полiклiнiка Голосiївського району, тел. 257-3068
 7. Полосенко Сергiй Степанович - казначей Асоцiацiї
  Мiсце роботи: КМЛШМД, тел. 518-6587
 8. Слободянюк Iгор Михайлович - консультант з нормативно-правових питань
  Мiсце роботи: Мiжрайонний лiвобережний дiагностичний Центр, тел. 561-1718