Кафедра променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Кафедра Променевої діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика
Завідувач, доктор медичних наук, професор БАБКІНА Тетяна Михайлівна
тел.: (044) 489-12-03, e-mail: kpdnmapo@gmail.com

Сторінка не є альтернативою офіційної сторінки на сайті НМАПО. Просто на деякі питання скоріше можна дати відповідь в рамках нашого сайту.

Більше можна дізнатися на сайті НМАПО.

Цикл ТУ "Актуальні питання променевої діагностики в клінічній практиці (для керівників інтернів на базах стажування)"

Цикл ТУ "Актуальні питання променевої діагностики в клінічній практиці (для керівників інтернів на базах стажування)"

Цикл ТУ "Актуальні питання променевої діагностики в клінічній практиці (для керівників інтернів на базах стажування)"

Дати проведення: 19.05 - 03.06.2015

Проводить кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика

Цикл складається з двох частин.

Заочна частина - самостійна підготовка слухачів. Питання по циклу та деякі матеріали для самопідготовки наведені нижче.

Очна частина - начитка лекцій, семінарські заняття та залік відбудуться під час конференції УАФУД

Питання для самопідготовки

Питання для самопідготовки для циклу ТУ
«Актуальні питання променевої діагностики в клінічній практиці (для керівників інтернів на базах стажування)».

1.    Організація УЗ діагностики в Україні (нормативні документи).
2.    Нормативні документи служби променевої діагностики.
3.    Неорганні заочеревинні пухлини. Клінічні симптоми, можливості променевих методів діагностики.
4.    Дуплексне УЗ дослідження, значення в клінічній практиці.
5.    УЗ дослідження судин шиї.
6.    Тривимірна (ЗD) реконструкція. Значення в діагностичному процесі.
7.    Використання ехоконтрасних речовин в ультразвуковій діагностиці.
8.    УЗ діагностика вузлового зобу.
9.    УЗ діагностика хронічних запальних процесів нирок.
10.    Доброякісні пухлини нирок. Променева діагностика.
11.    Можливості УЗ діагностики захворювань м’яких тканин і суглобів.
12.    Первинний рак печінки. Променева діагностика.
13.    УЗ діагностика рака щитоподібної залози.
14.    Ехоанатомія нирок у дітей.
15.    Ультразвукова діагностика перинатальних мозково-судинних уражень.
16.    Доброякісні пухлини підшлункової залози. Клініка, ультразвукова діагностика.
17.    Рак підшлункової залози. Класифікація. Променева діагностика.
18.    Трофобластична хвороба. Можливості променевої діагностики.
19.    Рак передміхурової залози. Можливості ультразвукової діагностики.
20.    Полікістоз яєчників. Ультразвукова діагностика.
21.    Злоякісні процеси яєчників. УЗ діагностика.  
22.    Показання до КТ дослідження головного мозку.
23.    КТ семіотика жирової дистрофії печінки.
24.    Показання до МРТ дослідження головного мозку.
25.    КТ семіотика запальних захворювань легенів і плеври.
26.    МРТ семіотика дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта.
27.    Показання до КТ дослідження черепа.
28.    Показання до МРТ дослідження органів грудної клітки.
29.    Показання до МРТ дослідження шиї та ЛОР органів.
30.    МРТ семіотика ішемічної хвороби серця.
31.    Показання до КТ дослідження легенів.
32.    КТ семіотика доброякісних новоутворень печінки.
33.    МРТ семіотика пухлин передміхурової залози.
34.    МРТ семіотика захворювань ока та очної ямки.
35.    КТ семіотика пухлин сечового міхура.
36.    Показання до КТ дослідження печінки та жовчного міхура.
37.    МРТ семіотика травматичних гематом головного мозку.
38.    Показання до застосування МР контрастних речовин.
39.    Показання до КТ дослідження підшлункової залози.
40.    КТ семіотика геморагічного інсульту.
41.    МРТ дослідження органів черевної порожнини.
42.    КТ семіотика порушення мозкового кровообігу.
43.    Принципи та значення "посилення" КТ зображення.
44.    КТ семіотика центрального раку легенів.
45.    КТ семіотика захворювань приносових пазух.
46.    МРТ семіотика уроджених вад головного мозку.
47.    Показання до МРТ дослідження кісток.
48.    Нормативні документи служби променевої діагностики.
49.    Укладка та методика КТ дослідження ока та очної ямки.

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Відсканована методичка в архіві

Матеріали для самостійної підготовки по циклу ТУ для керівників інтернів

Матеріали для самостійної підготовки по циклу ТУ для керівників інтернів

ВНУТРИПЛАЦЕНТАРНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

ЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОК С ПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТЕНООККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ МОЗГА

СТЕПЕНЬ СТЕНОЗА И ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА ВО ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

 

 

Корисні посилання

Сайт асоціації радіологів України:

http://aru-ua.org/

Журнал «Лучевая диагностика, лучевая терапія»:

http://aru-ua.org/index.php/zhurnaly/luchevaya-diagnostika

Журнал «Радиологический вестник»:

http://aru-ua.org/index.php/zhurnaly/radiologicheskij-vestnik